Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Debat om indkøbsposer - Miljøstyrelsen inviterer nu til dialogmøde

23. marts 2018
Debat om indkøbsposer - Miljøstyrelsen inviterer nu til dialogmøde
Efter debat i medierne om den nyligt udgivne Life Cycle Assessment af indkøbsposer, inviterer Miljøstyrelsen efter påske forskere og interessenter til dialogmøde.

Den nyligt udgivne Life Cycle Assessment af indkøbsposer har medført debat i danske medier. Særligt en delkonklusion fra rapporten om, at en stofpose, alt after bomuldsdyrkningsmetode, skal genbruges 7.100-20.000 gange før den er lige så miljøvenlig som en plastpose, fik stor opmærksomhed.

Både rapporten og ovenstående delkonklusion mødte efterfølgende kritik. Kritikken samler sig især om to punkter: 

Rapportens forudsætninger

Her er det blandt andet fremført, at rapporten bygger på gamle data, at der ikke tages højde for, at materialer genanvendes, men forbrændes, efter endt brug, samt at plast henkastet i naturen og udledning af mikroplast ikke er medtaget i beregningerne. Endelig er de stofposer der regnes på i rapporten mindre end plastposerne; der skal derfor fx anvendes to økologiske stofposer for hver plastpose i undersøgelsen. 

Den fremførte konklusion 

Det fremførte tal på 7.100-20.000 brugscykler er blevet kritiseret for at være vurderingen på én miljøparameter, nemlig nedbrydning af ozonlaget. Havde andre miljøparametre været valgt, havde tallet været et andet (fx klimapåvirkninger 149 gange). Kritikere anfører også, at de ozonnedbrydende stoffer for længst er udfaset og at rapporten derfor bygger på forældet data. 

Kritikken er på enkelte punkter imødekommet af forskerne bag rapporten, som medgiver, at mere tid og bedre data havde givet mere præcise resultater. Der er dog stadig opbakning til rapportens konklusion: Stofposen skal anvendes tusindevis af gange, før den er mere miljøvenlig end plastposen. 

Debatten om rapporten får nu Miljøstyrelsen til at indkalde forskere og interessenter til møde om rapporten. Mødet forventes afholdt efter Påske.

Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.