Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Deadline for national implementering af EU’s nye affaldsregler bliver 5. juli 2020

14. juni 2018
Deadline for national implementering af EU’s nye affaldsregler bliver 5. juli 2020
Efter 2,5 års intensivt arbejde er ændringerne til de europæiske affaldsdirektiver nu vedtaget og offentliggjort. Medlemsstaterne skal have implementeret ændringerne i national lovgivning senest 5. juli 2020.

Den Europæiske Unions Tidende offentliggjorde i dag ændringerne til affaldsdirektivet, emballagedirektivet, deponeringsdirektivet samt ELV-, batteri- og WEEE-direktiverne. Direktiverne træder dermed i kraft om 3 uger, dvs. den 4. juli 2018, og medlemsstaterne har så 2 år til at tilrette den nationale lovgivning.

Ændringerne omfatter som omtalt i tidlige nyheder bl.a. skærpede krav til affaldsforebyggelse, højere mål for genanvendelse af husholdningsaffald og husholdningslignende affald fra erhverv, krav om kildesortering af bioaffald og tekstiler, indførelse af producentansvar for emballageaffald samt flere krav til producentansvarsordningerne. Du kan læse mere om ændringerne i flere tidligere DAKOFA nyheder, bl.a. i 

  • denne (Danmark skal genanvende 65% i 2035 – men hvad tæller med?),
  • denne (Affaldsforebyggelse bliver et centralt begreb i den kommende europæiske affaldslovgivning) og
  • denne  nyhed (Nyt krav om separat indsamling af tekstiler).

  

Disse netop offentliggjorte direktiv-tekster er officielt gældende, og de danske versioner kan findes her:

Affaldsdirektivet: EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV (EU) 2018/851 af 30. maj 2018 om ændring af direktiv 2008/98/EF om affald 

Emballagedirektivet: EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV (EU) 2018/852 af 30. maj 2018 om ændring af direktiv 94/62/EF om emballage og emballageaffald

Deponeringsdirektivet: EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV (EU) 2018/850 af 30. maj 2018 om ændring af direktiv 1999/31/EF om deponering af affald

Direktiverne om hhv. udrangerede køretøjer, batterier og WEEE: EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV (EU) 2018/849 af 30. maj 2018 om ændring af direktiv 2000/53/EF om udrangerede køretøjer, 2006/66/EF om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer og 2012/19/EU om affald af elektrisk og elektronisk udstyr

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.