Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: De nye europæiske affaldsdirektiver er nu endeligt vedtaget

22. maj 2018
De nye europæiske affaldsdirektiver er nu endeligt vedtaget
Ministerrådet vedtog i dag ordlyden af de kommende europæiske affaldsdirektiver. Mål om øget affaldsforebyggelse og genanvendelse samt krav til øget seperat indsamling bliver, blandt en række andre tiltag, dermed nu en realitet. Samtidig er ændringerne nu offentliggjort på dansk.

EU's medlemsstater har i dag godkendt en række ambitiøse foranstaltninger, som skal gøre EU's affaldslovgivning klar til fremtiden som en del af EU's bredere politik for cirkulær økonomi.

De nye regler bygger som bekendt på Kommissionens oprindelige forslag fra pakken om cirkulær økonomi, der blev præsenteret i december 2015.

Ifølge en netop udsendt pressemeddelse fra Kommissionen skal reglerne bl.a. være med til at forebygge affaldsproduktion samt øge genanvendelsen af kommunalt affald og emballageaffald, gennem bl.a. økonomiske instrumenter som f.eks. udvidet producentansvar. Den nye lovgivning styrker "affaldshierarkiet", idet den indeholder krav om, at medlemsstaterne skal fremme forebyggelse, genbrug og genanvendelse i forhold til deponering og forbrænding. Derigennem realiseres den cirkulære økonomi.

I pressemeddelelsen citeres Kommissær for miljø, maritime anliggender og fiskeri, Karmenu Vella, for følgende udtalelse i forbindelse med vedtagelsen: "Rådets endelige godkendelse af nye EU-affaldsregler er et vigtigt skridt for den cirkulære økonomi i Europa. Med de nye mål for genanvendelse og deponering er der blevet fastlagt en troværdig og ambitiøs kurs mod en bedre europæisk affaldshåndtering. Vores vigtigste opgave er nu at sikre, at løfterne i denne affaldspakke bliver indfriet i praksis. Kommissionen vil gøre alt, hvad den kan for at sikre, at lovgivningen bliver omsat til konkrete resultater". 

Ifølge Europa-Kommissionen er de nye regler, der blev vedtaget i dag, den mest moderne affaldslovgivning i verden, og EU går således forrest med et godt eksempel til efterfølgelse for andre.

Næste skridt
Som følge af denne meddelelse afventes nu offentliggørelsen af de endelige konsoliderede tekster. De nye regler træder i kraft 20 dage efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Du kan læse Europa-Kommissionens pressemeddelelse fra i dag her 

Du kan også læse mere om indholdet i de nye direktiver i denne nyhed

Links til dansk-sproget version af de endeligt vedtagne ændringsforslag til direktiverne herunder (bemærk at det vil være de konsoliderede tekster offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende som bliver endeligt gældende):

  • til affaldsdirektivet her 
  • til emballagedirektivet her 
  • til ELV-, batteri- og WEEE-direktiverne her 
  • til deponeringsdirektivet her 

Fælles-link til de forskellige dokumenter ifm. behandling og vedtagelse af ændringsforslagene til de omfattede direktiver findes her  

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.