Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: De globale madaffaldsmængder kan stige med en tredjedel frem mod 2030

21. august 2018
De globale madaffaldsmængder kan stige med en tredjedel frem mod 2030
De globale mængder af madaffald estimeres til at være 1.6 mia. tons hvert år. Hvis det globale FN-mål om at halvere madaffald inden 2030 skal nås, skal der derfor handles nu. En ny rapport kommer med bud på, hvad der skal til.

Det internationale konsulenthus Boston Consulting Group har undersøgt værdikæden for fødevareproduktion og -forbrug med henblik på at mindske madspild og madaffald. Undersøgelsen estimerer, at mængderne kan stige op mod 2 % om året, hvilket svarer til en stigning på en tredjedel frem mod 2030, hvis der ikke handles nu. I udviklingslande opstår problemerne især i forbindelse med produktion og transport i begyndelsen af værdikæden, mens udfordringen i de udviklede lande i højere grad ligger hos detailled og forbrugere.

Konsulentgruppen har foreslået fem indsatsområder, som de mener, vil kunne bane vejen for at bremse stigningen i mængderne:

  1. At øge kendskabet til problemet i hele værdikæden.
  2. At forbedre infrastrukturen i værdikæderne gennem eksempelvis mere og bedre køling.
  3. At øge effektiviteten i værdikæderne ved hjælp af eksempelvis digitale værktøjer, der kan matche udbud og efterspørgsel samt spore affald og spild i værdikæden.
  4. At øge samarbejde og koordinering mellem aktørerne, for at mindske spild.
  5. At skabe et politisk og økonomisk rammesæt, der skaber de rette incitamenter til at minimere madspild og madaffald, eksempelvis gennem en harmonisering af fødevarestandarder på tværs af markeder.


Virksomhederne kan høste store gevinster
Konsulenterne har ydermere identificeret 13 forskellige tiltag, som private virksomheder kan iværksætte i forhold til at komme udfordringerne til livs, herunder bl.a. produkter og emballager, der fremmer affaldsforebyggelse, teknologier til genanvendelse af madaffald samt facilitering af videredistribution og genanvendelse af fødevarer, der ikke kan sælges. En tidligere undersøgelse fra konsulenthuset har vist, at virksomheder, som klarer sig bedre ift. at reducere deres miljøpåvirkninger skaber dækningsbidrag, som er 3,3% højere end deres konkurrenter. Ydermere påpeger man i rapporten, at virksomheder, der generelt arbejder med reduktion af madspild, kan opnå en øget konkurrencefordel.

Du kan læse mere om konsulentgruppens konklusioner her

Læs mere i vidensbanken

Organisk Affald
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.