Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Nyhed: De genanvendte huse i København, Odense og Horsens

26. august 2022
De genanvendte huse i København, Odense og Horsens

Konklusion: Der er ikke problemer med at bygge nye huse med genbrugte og genanvendte materialer i forhold til holdbarhed og styrke gennem 30 år.

I perioden fra 1990 til 1994 tog den almennyttige boligsektor initiativ til at bygge tre huse af 80-90 pct. genanvendte materialer. Husene ligger i Horsens, Odense og København, og er almindelige beboelseshuse bygget efter tidens normer. Det er demonstrationsprojekter, der blev støttet og afrapporteret af Miljøstyrelsen.

Nu, ca. 30 år senere, er de tre huse blevet evalueret for at undersøge, om huse bygget af genbrugte og genanvendte materialer i længden holder lige så godt som huse bygget at nye materialer. Evalueringen viser, at det gør de. De genanvendte huse har heller ikke haft øgede udgifter til vedligeholdelse.

Den høje genanvendelse (målt i vægt) skyldes især anvendelse af tilslag i beton og genbrug af mursten. Desuden er der anvendt genbrugte materialer som tagtegl, skifer og trækonstruktioner. Nogle steder er der også genanvendt træ til nye gulve og køkkenelementer. De største problemer var – som i dag - at fremskaffe de nødvendige materialer til rette tid og i rette mængder samt tilfredsstillende kvalitet. Selve byggeriet med de genanvendte materialer på byggepladsen skete uden problemer.

I projektet er der blevet foretaget tilstandsvurderinger, som besigtigelse af de genanvendte huse, hvor kvaliteten af de genanvendte materialer er visuelt vurderet. Kvaliteten af nye byggematerialer modsvarende til genanvendte materialer, er ligeledes visuelt vurderet i referencebyggeri fra 1990’erne for at sammenligne genanvendte og nye materialers kvalitet 30 år efter. Gennemgangen har ikke vist nogle signifikante forskelle på holdbarheder og styrker. Det skal bemærkes, at såvel mursten som tagbeklædning har været gennem en kvalitetskontrol, inden de blev genanvendt i husene.

De genanvendte huse er:

  • København: Korsgade 20 på Nørrebro
  • Odense: Carlsgade 2
  • Horsens: Vimmelskaftet 4
  • Referencebygning: Nørrebrogade 11 i København.

Det er Erik Lauritzen, der har skrevet forordet, som er en meget interessant hisorisk gennamgang af, hvordan genanvendelsen af byggematerialer startede i Danmark.

Realdania har støttet evalueringen, som er udført af Golder Associates A/S (i dag WSP) og Øllgaard Rådgivende Ingeniører A/S. Sammenfatningsrapporten er udfærdiget af WSP med hjælp fra Maria Ekblad, TRE.

Læs mere: WSP - De genanvendte huse
Her er dokumentation for kvalitetskrav, interviews med driftsansvarlige og beboere, tilstandsvurderinger samt anbefalinger for alle huse og en oversigt over alle relevante referencer i forbindelse med projektet.

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.