Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Data skal brolægge den cirkulære rejse

30. november 2021
Data skal brolægge den cirkulære rejse
Norden er allerede en frontløber i forhold til digitalisering, men ifølge en ny rapport skal vi blive endnu bedre. Med nye økosystemer for data kan Norden blive frontløbere på den cirkulære rejse.

Nordisk Ministerråd arbejder ud fra en vision om at gøre Norden til verdens mest integrerede og bæredygtige region inden 2030, hvilket bl.a. skal indebære overgangen til en cirkulær økonomi. I den forbindelse har man bl.a. erfaret, at datadeling – både langs værdikæden og på tværs af flere værdikæder – er et vigtigt skridt mod at skabe et velfungerende, cirkulært økosystem. Norden er allerede en stærkt digitaliseret region, men hvis vi bliver bedre til at dele data for cirkulære løsninger kan vi opnå en komparativ fordel i forhold til resten af verden.

På nuværende tidspunkt deles der kun få eller udvalgte data i de nordiske virksomheder og organisationer og dette sker primært internt eller mellem få, udvalgte aktører. Der er som regel tale om data for materialer, der skal understøtte sourcing og genanvendelsesprocesser samt data om produktperformance og andre operationelle data, der kan understøtte forlængelse af levetiden for et produkt.

Der ses imidlertid allerede nu interesse fra aktørerne for at udvide datadelingen, men på sigt skal der ifølge rapportens forfattere ske meget mere på området. Det betyder bl.a., at der skal skabes delte økosystemer for data, hvor data flyder frit, samt fuld sporbarhed for produkter gennem hele værdikæden. Lykkes det, kan der med de nye dataflows skabes indblik på tværs af værdikæderne, hvilket kan skabe en mere effektiv udnyttelse af ressourcerne. Det kan ikke blot reducere omkostninger og risiko, men også skabe øget opmærksomhed om et brand samt øge indtjeningen. Et vigtigt led i de fremtidige cirkulære dataflows vil være overgangen til nye forretningsmodeller hvor virksomheder ikke kun ser på, hvordan de kan reducere affald i deres eksisterende drift, men i stedet fokuserer på, at ændre deres forretningsmodel, herunder hvordan de leverer produkter og services til deres kunder.

Tilliden skal skabes og potentialerne synliggøres
De fleste strategier og lovgivninger, der skal fremme den cirkulære økonomi, er blevet præsenteret inden for de seneste få år, hvorfor både virksomheder og markeder stadig er i sin spæde opstart. Mange virksomheder besidder allerede de tekniske evner og kompetencer i forhold til datadeling, men der mangler ofte en forståelse for potentialerne, ligesom at der kan være betydelig skeptisme i forhold til at dele data med andre aktører. Der er derfor brug for uddannelse inden for cirkulær økonomi, datadeling og værdiskabelse i virksomheder og organisationer. Der er ligeledes brug for, at de rette rammer sætter en retning for innovation inden for området ligesom pilotprojekter og gode casebeskrivelser kan vise vejen og værdien.

Læs mere
Du kan finde hele rapporten ”Data sharing for a circular economy in the Nordics” her på Nordisk Ministerråds hjemmeside

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.