Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Konference: Danske cirkulære projekter - hvad sker der og hvad er dine muligheder?

Danske cirkulære projekter - hvad sker der og hvad er dine muligheder?
Mangler du et overblik over cirkulære udviklingsprojekter i Danmark? Både nationalt, regionalt, kommunalt og i den private sektor gennemføres en lang række projekter, der har til formål at skabe nye måder at anvende ressourcerne i affaldet, udvikle nye teknologier og udforske nye roller for sektoren. Ud fra disse projekter og centrale udmeldinger som eksempelvis den nyligt udkomne nationale strategi for cirkulær økonomi, skabes der grobund for kommende projekter.

DAKOFA holder konferencen den 20. november 2018 på Centralværkstedet - Smedjen, Værkmestergade 9, 8000 Aarhus.

Rammen for denne konference vil blive sat med en række udvalgte oplæg om danske cirkulære projekter, kommende projekter og støttemuligheder, hvorefter du kan høre om en lang række spændende projekter, der er i gang lige nu samt under opstart. I løbet af dagen vil der være rig lejlighed til at gå i detaljer med de projekter, som netop har din interesse.

Deltag på konferencen og hør nærmere om udvalgte projekter, hvor du måske enten kan indgå eller blot blive inspireret.

Program

9:00-9:30
Morgenmad
9:30-9:35
Velkommen
Ole Morten Petersen, DAKOFA
Ole Morten Petersen
Ole Morten Petersen
Ole har mere end 25 års erfaring i den danske affalds- og ressourcesektor. Han har tidligere været direktør for Bornholms Affaldsselskab (BOFA) gennem 11 år og var før det Projektleder i daværende RenoSam (i dag Dansk Affaldsforening). Ole er cand.techn.soc. fra Roskilde Universitet

Rammerne for cirkuære projekter

9:35-10:05
Hvilke konkrete initiativer ligger der under CØ-strategien?
Annette Braunstein, DAKOFA
Annette Braunstein
Annette Braunstein
Annette har i samarbejde med DAKOFAs direktør ansvaret for foreningens udvikling af strategier og handlingsplaner. Annette varetager den daglige koordinering af foreningens aktiviteter samt projektledelsen af div. faciliteringsopgaver. Annette er ligeledes facilitator for Teknisk Råd, for DAKOFAs juranetværk samt assisterer direktøren med sekretariatsfunktionen for DAKOFAs bestyrelse. Annette er cand.scient.pol. med speciale i EU’s miljøpolitik og har international fortid bag sig fra ISWA. Annette har desuden en HD i Organisation & Ledelse samt en videregående systemisk proceskonsulentuddannelse.
10:05-10:30
Hvornår er der økonomi i cirkulær økonomi?
Inge Werther, NIRAS
Inge Werther
10:30-10:45
Hvilke puljer kan man søge til fremtidige projekter?
Dorthe Hamann, Teknologisk Institut
Dorthe Hamann
10:45-11:00
Hvordan kan vi skabe forpligtende og varige samarbejder?
Birgitte Ettrup, Circle Development
Birgitte Ettrup
11:00-11:20
Kaffepause
11:20-11:40
Affald og ressourcer på tværs
Pernille Kernel, Region Hovedstaden
Pernille Kernel

"Affald og ressourcer på tværs" er et af flere CØ-projekter som Region Hovedstaden har søsat. Regionen vil præsentere "Affald og ressourcer på tværs" samt nogle cirkulære projekter om byggeri, jordhåndtering og indkøb, som er i støbeskeen.

11:40-12:00
Partnerskab for cirkulære kommuner og projekt FUTURE

Partnerskab for cirkulære kommuner skal understøtte, demonstrere og udvikle kommunernes unikke rolle i omstillingen til en cirkulær økonomi via partnerskaber med lokale affaldsselskaber og virksomheder. FUTURE-projektet vil kvalificere udviklingen af fremtidens intelligente energi- og ressourcesystem baseret på vedvarende energikilder og genanvendte/genbrugte materialer.

12:00-12:20
Ressource City gennem projektet Bæredygtig Grøn Byudvikling
Anette Moss, Næstved Kommune
Anette Moss

Næstved Kommunes vision for genbrug af ressourcer manifesterede sig i 2014 som Ressource City i den gamle papirfabrik Maglemølle i Næstved. Udviklingen har resulteret i understøttelse af dansk erhvervslivs omstilling til cirkulær økonomi gennem praktisk vidensformidling og erfaringsdeling. 

Med det 3-årige EU-projekt Bæredygtig Grøn Byudvikling konkretiserer vi ideen omkring Ressource City. Vi hjælper virksomheder med grønne forretningsideer til at afprøve dem i praksis. Vi udvikler og afprøver også grønne og innovative affaldsløsninger, samtidig med at vi iværksætter konkrete initiativer for at sikre bedre energiudnyttelse i bygninger og energireduktion hos fjernvarmeforbrugere.

12:20-13:15
Frokost
13:15-13:35
Flamingosymbiosen
Lærke Ærenlund, Fors A/S
Lærke Ærenlund

Fors A/S har gennem flere år oparbejdet en velfungerende symbiose med virksomheden Galaxe Gulve, som aftager og genanvender flamingo fra Fors A/S's genbrugspladser. Samarbejdet har været en så stor succes, at Galaxe Gulve nu også modtager flamingo fra flere af landets øvrige genbrugspladser.

13:35-13:55
Circularity City
Søren Bernt Lindegaard Andersen, CLEAN
Søren Bernt Lindegaard Andersen

Circularity City er et tre-årigt projekt, som skal samle virksomheder og kommuner i Region Midtjylland, der ønsker at arbejde med bæredygtigt og cirkulært byggeri for fremtiden. 

13:55-14:15
Genanvendelse af plast fra Aarhus Universitetshospital
Susanne Backer, Aarhus Universitetshospital
Susanne Backer

I samarbejde med plastproducenter og leverandører har Region Midtjylland og AUH siden 2016 arbejdet sammen om at kortlægge og indføre flere genanvendelige plastprodukter i hospitalsvæsnet.

14:15-14:35
Kaffepause
14:35-14:55
MATChE - acceleratorprogram for cirkulær økonomi
Mathias Malmkvist Bahrenscheer, DTU
Mathias Malmkvist Bahrenscheer

MATChE er et program drevet af Danmarks Tekniske Universitet for CLEAN med det formål at støtte danske virksomheder i at øge konkurrenceevnen, vækste samt skabe nye arbejdspladser. Projektet har til hensigt at demonstrere en effektiv omstilling til cirkulær økonomi ud fra en vurdering af nuværende parathed og strategiske drivere.
 

14:55-15:15
Recirkulation af den organiske restfraktion vha HTL-teknologi - Center for Bioøkonomi

HTL (Hydrothermal Liquefaction) er en proces, hvor organisk materialer blandes med vand og udsættes for højt tryk og temperaturer, hvorved der dannes olie, som kan bruges til forskellige produkter. Projektet har bl.a. arbejdet med at udnytte den organiske restfraktion fra dagrenovation.

15:15-15:35
Bæredygtig Produktion 3.0 og cirkulær økonomi
Michael Søgaard Jørgensen, Aalborg Universitet
Michael Søgaard Jørgensen

Aalborg Universitet har igennem projektet ”bæredygtig produktion 3.0” samarbejdet med 20 virksomheder om en bred vifte af cirkulære økonomiske tiltag, herunder forlængelse af produkters levetid og tilbagetagning samt projekter, hvor materialer genbruges. Udover projektet vil en række cases blive præsenteret. Ideer til lokale reparationsværksteder vil også blive fremlagt.

15:35-15:55
Frem mod et bæredygtigt marked for livstidsforlængede hvidevarer
Klaus Bystrup, Aalborg Forsyning
Klaus Bystrup

Aalborg Forsyning står i spidsen for et samarbejdsprojekt, som har til mål at skabe de bedste forudsætninger for et bæredygtigt marked for livstidsforlængede hvidevarer i Danmark. I samarbejdet indgår erhvervs-og brancheorganisationer, kommuner, reparationsvirksomheder, producenter af hårde hvidevarer, kollektivordninger m.fl. Viden og erfaring opsamles fra case samarbejde med nystartede genbrugsoperatører, der indsamler, reparerer og gensælger hvidevarer indsamlet fra detailbutikker og genbrugspladser. Der er fokus på alt fra optimal udtagning af produkter fra genbrugspladserne, kvalitet i reparationerne, overholdelse af købelovgivningen – og ikke mindst at opnå en positiv miljøeffekt.

15:55-16:00
Afslutning

v/DAKOFA

Du bruger Internet Explorer - hvis du oplever problemer med at tilmelde dig, skift da browser til Chrome eller Firefox...

Hvornår

20. november 2018
kl. 09.00 - 16.00

Hvor

Centralværkstedet - Smedjen
Værkmestergade 98000 Aarhus C

Deltagergebyr

Pris medlemmer, ekskl. moms
DKK 3.150,00
Pris ikke-medlemmer, ekskl. moms
DKK 5.150,00
Pris studerende/Ph.D studerende tilhørende medlemsuddannelsesinstitution, ekskl. moms
DKK 550,00

Framelding

Tilmelding er bindende efter
13. november 2018

NB

Tilmelding er bindende fra og med 8 dage inden arrangementets afholdelse. DAKOFA forbeholder sig ret til at aflyse med samme varsel uden ansvar for eventuelle følgeomkostninger for de på dette tidspunkt tilmeldte.

Download program
Se deltagere
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.