Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Nyhed: Dansk vision om at sikre en ambitiøs EU-politik på plastik og cirkulær økonomi godt modtaget

08. oktober 2019
Dansk vision om at sikre en ambitiøs EU-politik på plastik og cirkulær økonomi godt modtaget

Miljøminister Lea Wermelin satte, ifølge en pressemeddelelse fra Miljø- og Fødevareministeriet, fokus på plastikaffald på seneste EU-rådsmøde i Luxembourg.

”Hvis vi skal løse de globale udfordringer med plastik, er det vigtigt, at EU går forrest. Vi skal sikre, at vores affald ikke ender i lande, der ikke kan håndtere det. Eller at det ender, hvor det skader mennesker og natur. Derfor har jeg har taget problemet op med mine europæiske kolleger i dag. Vores vision om at sikre en ambitiøs EU-politik på plastik og cirkulær økonomi blev godt modtaget”, siger miljøministeren ifølge pressemeddelelsen.

Det fremgår også af pressematerialet, at Danmark nu er gået med i arbejdet om at udvikle en fælles europæisk plastikpagt mellem medlemslande, virksomheder og NGO’er. Pagten skal blandt andet fokusere på fælles designkrav, nemmere genanvendelse og bedre kontrol med det affald, der sendes ud af EU. 

 

Læs pressemeddelelsen og ministerens øvrige udtalelser her

Læs mere om rådsmødet i denne nyhed fra DAKOFA

Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.