Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Dansk bioøkonomi skaber nye arbejdspladser

02. oktober 2018
Dansk bioøkonomi skaber nye arbejdspladser
Fabrik ved Horsens vil opformere fluelarver og indenfor få år producere ca. 3.000 ton proteinmel og 500 ton fedt
Nye danske fabrikker omdanner organiske rest- og biprodukter til dyrefoder. På Dansk Bioøkonomi Konference 2018 gennemgik oplægsholderne adskillige eksempler på fuldskala produktion af dyrefoder bl.a. ud fra søstjerner, fluelarver eller metan/biogas. Nye veje til flere projekter blev anvist.

Bioøkonomisk Vækstcenter Guldborgsund afholdte for 3. år i træk en stor bioøkonomisk konference. En række indledende oplæg viste potentialet i at udnytte biologiske restprodukter og anden biomasse på nye måder. Danmarks har gode kompetencer og store muligheder indenfor dette felt. 

Et eksempel er Vestjysk Andel, som er ved at bygge en fabrik til produktion af proteinrigt dyrefoder ud fra søstjerner. Den stigende forekomst at søstjerner i Limfjorden og deres appetit på skaldyr er et stigende problem for danske muslingefiskere. Der i dag et krav, at man også skal fange en vis andel søstjerner for at opnå fiskekvoter på blåmuslinger. Søstjernerne kan snart afsættes til en ny fabrik, der bygges i industrisymbiose-området ved Skive og skal producere dyrefoder ud fra de uønskede søstjerner. 

En anden fabrik ved Horsens vil opformere fluelarver og indenfor få år producere ca. 3.000 ton proteinmel og 500 ton fedt, som kan afsættes til dyrefoder til fisk, kæledyr og mink (pt. ikke lovligt at anvende som foder til fjerkræ eller svin ifølge den animalske biproduktforordning) eller som ingrediens i fødevarer til mennesker. Virksomheden ENORM planlægger en produktion af 30 tons fluelarver pr dag på basis af 64.000 tons vådt organisk materiale som foder hver dag (diverse biprodukter - det er pt. ikke lovligt at fodre dem med madaffald). Ekskrementer fra de små larver vil blive afsat som plantegødning – i alt 5.000 tons gødning årligt ud fra 1,5 mio. nye flue-æg hver dag.

Der blev også fremlagt forslag til veje hen imod at få flere virksomheder baseret på andre udnyttelser af kulstofkæder og biomasser. Lene Lange, LLa-BioEconomy, Research & Advisory, fortalte om, hvordan separation af biogas i CH4 og CO2 kan være basis for flere processer og værdikæder. DTU arbejder med at bruge CO2 som råstof for enzymatisk produktion af myresyre/format, der kan forædles videre til mange forskellige, større kulstof-forbindelser. Overskudsstrøm fra lokale vindmøller kan bruges til den strøm-krævende proces. Metan (CH4) kan omdannes til protein til foder via UniBio-anlæg, som også blev præsenteret på konferencen. Det er en dansk virksomhed, som står bag UniBio-teknoloigen, og et fuldskalanlæg er under indvielse i Rusland. 

Alle rest- og sidestrømme fra jordbrugsproduktionen bør udnyttes i den videre forædling. Et nyere eksempel på dette er NordZucker & DTU, som nu har en produktion af ravsyre ud fra sukkerholdigt spildevand og CO2. Ravsyre anvendes som udgangspunkt for andre organiske stoffer. Der kan identificeres biologiske ressourcer, som supplerer hinanden og giver aktivitet året rundt - fx kan videreforædling af grøn biomasse fra marken kombineres med forædling af tang og med afskær og frasortering af frugt og grønt. 

Eftermiddagens oplæg og debat foregik i tre spor, 1) Nye råvarer og bioraffinering, 2) Blå biomasse, og 3) Biogas og bioressourcer – nye anvendelser. 

Et af oplæggene under det 3. spor fortalte om en ny proces fra firmaet Bio2Oil med at udvinde voks fra halm. Der er en stor efterspørgsel efter bio-baseret, ikke -fossilt baseret voks, som ikke kan opfyldes af markedet i dag. Halm indeholder 1-2 % voks, og halm uden voks er et bedre input-materiale til biogas-anlæg med et højere gasudbytte end ikke-afvokset hlam. Det planlægges at etablere et fuldskala-anlæg til produktion af bio-voks fra halm ved siden af et stort, jysk biogasfællesanlæg i 2019. 

Alle oplæg fra Dansk Bioøkonomi Konference, afholdt den 27. september 2018 i Sakskøbing, kan downloades her 

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.