Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Nyhed: Danmarks madspild svarer til 1 mio. køer

06. oktober 2017
Danmarks madspild svarer til 1 mio. køer

På dagens konference i Folketinget lovede miljøministeren fuld opbakning til implementering af den cirkulære økonomi, og satte bl.a. fokus på madspild og det organiske affald.

Bryggeriforeningen havde idag inviteret til konference i Folketingets fællessal om "Next Steps i den cirkulære økonomi". Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen understregede ved dén lejlighed, at regeringen agter at bakke godt op om implementeringen af cirkulær økonomi i såvel virksomheder som offentlige institutioner. Han henviste til initiativerne i regeringens nyligt udsendte "Erhvervs- og iværksætterudspil" (se DAKOFAs nyhed herom ved at trykke hér), og lagde særligt vægt på at lade innovation skabe en førerposition til Danmark, så vi også kan eksportere vores viden og teknologier på området og derved bidrage til øget BNP. Som eksempel brugte ministeren Aage Vestergaard Larsen A/S i forhold til plastemballageområdet.

Desuden kunne han se nogle store, potentielle gevinster ved at sikre fosfor og næringsstoffer fra de 700.000 tons madspild, der hvert år genereres herhjemme, og sammenlignede i øvrigt denne mængde tonnagemæssigt med ca. 1 mio. køer.

Ministeren sluttede af med at pointere, at regeringen har et ansvar for at skabe de nødvendige rammer for udvikling og innovation på CØ-området, men at ansvaret tillige ligger hos virksomhederne og borgerne.

Indledningsvis havde Ida Auken fra Radikale Venstre indledt konferencen ved at erklære, at cirkulær økonomi er vejen frem, og at det kun kan gå for langsomt med at få implementeret de forretningsmodeller, der skal sikre en optimal udnyttelse af ressourcerne. Desuden glædede hun sig over, at Miljøministeriet og Erhvervsministeriet nu kan gå hånd-i-hånd i bestræbelserne på både at sikre en reduktion af miljøbelastningen og en øget indtjening til danske virksomheder - og derigennem det danske samfund.

Endelig sluttede Carlsbergs bestyrelsesformand og formand for regeringens Advisory Board for cirkulær økonomi, Flemming Besenbacher, den første session af med at betone vigtigheden af Advisory Boards anbefalinger. Du kan se disse anbefalinger beskrevet i en tidligere nyhed på DAKOFAs hjemmeside ved at trykke hér.


Læs mere i vidensbanken

Cirkulær økonomi
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.