Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Danmark skal et gear op!

31. januar 2019
Danmark skal et gear op!
En dansk projektgruppe har udviklet en national baseline for FN’s verdensmål nummer 11. Undersøgelsen viser, at der stadig er et godt stykke vej at gå for Danmark – herunder ikke mindst for affaldsområdet.

Med projektet ”Baseline for verdensmålene” præsenterer Folketingets 2030-panel et bud på, hvordan vi i Danmark kan begynde at arbejde konkret med verdensmålene. Udgangspunktet for Verdensmålene er nemlig, at måden de enkelte lande arbejder med dem på, skal være tilpasset de enkelte landes forhold, lovgivning, udfordringer og muligheder. En dansk projektgruppe har derfor udarbejdet en dansk baseline samt ti nye indikatorer, som supplerer FNs indikatorer, der specifikt er relevante i forhold til, hvordan det går med at opfylde verdensmålene på nationalt plan.

Den nye baseline viser, at Danmark på mange områder er i front men også, at vi stadig har et stykke vej at gå for at indfri verdensmålene inden 2030 – ikke mindst på affaldsområdet.

Det er ikke nok, at affaldet samles ind
Arbejdet tager udgangspunkt i verdensmål nummer 11 om ”bæredygtige byer og lokalsamfund” og her er særligt delmål nummer 6 om reduktion af byernes miljøbelastning relevant for affaldssektoren. FN’s indikator tager udgangspunkt i at indsamling af affald skal øges, men idet Danmark allerede er rigtig langt på dette område, anbefaler det nye projekt i stedet, at vi i Danmark fokuserer på affaldsmængden og genanvendelsesprocenterne for at komme i mål med verdensmål nummer 11. Mere specifikt foreslås det, at Danmark måler sig selv på Mængden af affald i tons per indbygger samt Andel genanvendt affald.

Klimaekspert: affaldsmængderne skal reduceres markant
I rapporten citeres Katherine Richardson, professor og leder af Sustainability Science Centre ved Københavns Universitet og medlem af 2030-panelet, for følgende:

Næsten al menneskelig velstand og velfærd betales med jordens ressourcer som valuta. Men ressourcerne er ikke uendelige. Vi bliver nødt til at værne om jordens ressourcer, hvis vi skal sikre samfundets bæredygtige udvikling. 

Alt andet lige er affaldsproduktion udtryk for en reduktion af den totale ressourcepulje, der er til rådighed. I den ideelle verden burde man derfor stile efter en affaldsproduktion på nul! Baselinens resultater for delmål 11.6 måler en årlig affaldsproduktion på ca. 0,5 ton per indbygger i Danmark. Det viser, hvor langt Danmark er fra at nå de målsætninger, der gælder for både delmål 11.6, men også verdensmål 12 om ”Ansvarligt forbrug og produktion” og verdensmål 13 om ”Klimaindsats”. For selv om de ikke inkluderes i statistikken her er drivhusgasemissioner selvfølgelig også en form for affald.

Den teknologiske udvikling kan hjælpe os til at reducere den mængde affald, vi producerer, herunder også det affald, vi udleder til atmosfæren som forurening. Men der er også behov for en adfærds- og holdningsændring for at få styr på Danmarks affaldsudfordring.

Hvem står bag?
Den nye analyse er bestilt af Folketingets 2030-panel, som er et panel, der er etableret for at understøtte Folketingets tværpolitiske netværk for FN’s Verdensmål (2030-netværket). 2030 panelet skal understøtte det politiske arbejde gennem analysearbejde, sparring, videndeling og møder med netværket. Den nye baseline og de nye indikatorer er blevet til i samarbejde mellem 2030-netværket, 2030-panelet, Dansk Arkitektur Center, Rambøll Management Consulting, Danmarks Statistik og KL men man har gennem projektet arbejdet for at sikre en bred inddragelse af relevante parter og interessenter i projektet.

Læs mere
Du kan finde alle anbefalingerne i rapporten ”Baseline for verdensmålene – Verdensmål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund” her.

Læs også DAKOFAs seneste nyhed om Europa-Kommissionens arbejde for at fremme hele EU’s arbejde med at nå verdensmålene inden 2030 her

 

 

Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.