Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Danmark kræver sammen med 10 andre lande ambitiøse tiltag i den kommende EU-strategi for tekstiler

28. oktober 2021
Danmark kræver sammen med 10 andre lande ambitiøse tiltag i den kommende EU-strategi for tekstiler
Ifølge EURACTIV har elleve europæiske lande, herunder Danmark, nu opfordret EU-Kommissionen til at fremsætte ambitiøse initiativer i den kommende EU strategi for bæredygtige tekstiler, som forventes at blive offentliggjort i nærmeste fremtid. Landene støtter bl.a. fokus på harmoniserede EU-dækkende EPR-principper.

Brevet fra de elleve lande (Østrig, Belgien, Danmark, Finland, Frankrig, Tyskland, Luxembourg, Holland, Norge, Spanien og Sverige) indledes med en række overordnede refleksioner, herunder blandt andet behovet for en ambitiøs og omfattende EU-strategi, der fokuserer på hele tekstilværdikæden. Det gøres klart, at det er nødvendigt at handle nu og at der ses en mulighed for, at EU kan blive konkurrencedygtig og førende inden for sekundære tekstilmaterialer. Landene støtter desuden op om indførelsen af ​​klare, trinvise og ambitiøse mål for indsamling, genbrug og genanvendelse af tekstiler, og det fremgår, at der bakkes op om de nødvendige EU-tiltag for at sikre, at disse mål nås.

Hvad angår design, produktkrav og farlige stoffer nævnes blandt andet følgende ønsker til strategien:

 • Det anses for afgørende, at der fokuseres på hele tekstilernes livscyklus samt på at stimulere produktion og brug af kemikalier, materialer og produkter, der er sikre og bæredygtige helt fra designstadiet.
 • Inden for rammerne af Sustainable Product-initiativet og kemikalie- og produktlovgivningen beder landene om tiltag, der stiller klare og ambitiøse produktkrav og bæredygtighedskriterier, med lige vilkår for EU-producerede, eksporterede og importerede tekstilmaterialer og -produkter i en WTO-kompatibel vej, da dette vil øge sikker og bæredygtig fremstilling på verdensplan.
 • Vigtigheden af ​​at adressere produkter, der kommer ind på markedet gennem e-handel anses for værende et vigtigt initiativ.
 • Lovgivningsmæssige tiltag for at minimere og udfase brugen af ​​skadelige stoffer i tekstiler anses ligeledes som værende vigtige, herunder nævens det, at niveauet af kemikaliesikkerhed ikke bør være lavere for genanvendte materialer  sammenlignet med de nye produkter. Der skal, ifølge landene, lægges særlig vægt på PFAS, polybromerede flammehæmmere og øvrige POP-stoffer. Desuden understreges vigtigheden af ​​at minimere emissioner af mikroplast og brugen af ​​tekstiler, der ikke kan genanvendes etc.

Under afsnittet  ”Closing the loop” gøres det klart, at landene anser Fast Fashion for et stort problem og det nævnes, at den gennemsnitlige EU-borger køber 60% mere samtidig med, at tøjet kun beholdes omkring halvt så længe som for 15 år siden. Landene mener derfor, at der er et presserende behov for tiltag, der tackler dette overforbrug samtidig med et behov for at øge genbrug og genanvendelse. Landende beder derfor EU-Kommissionen om blandt andet følgende tiltag:

 • Dynamikken i fast fashion bør undersøges for, at få indsigt i, hvordan man kan adressere dette fænomen, herunder påvirkningen af forbrugeradfærd samt tilskyndelse til nye cirkulære forretningsmodeller.
 • Det bør være en central del af strategien at se på foranstaltninger, der kan understøtte forlængelse af tekstilers levetid.
 • Der skal sættes klare EU-mål for indsamling, genbrug og tekstil-til-tekstil-genanvendelse. Det bør desuden undersøges, for hvilke materialer det giver mening - på kortsigt - at opstille mål for indhold af genanvendte materialer.
 • Landene støtter i den grad kommende tiltag for at undgå bortskaffelse af usolgte varer - for eksempel via et forbud, da det anses for værende uacceptabelt, at produkter springer brugsfasen helt over. Selvom destruktion kan være berettiget i meget specifikke tilfælde, beder landene om foranstaltninger, der tackler roden af problemet. Det nævnes herunder, at det kunne være nyttigt at forpligte virksomheder til at levere data om rester af deres produkter samt forpligte dem til at rapportere om de tiltag de gør for at forhindre destruktion af varer.
 • Landene støtter et fokus på harmoniserede EU-dækkende EPR-principper i overensstemmelse med princippet om forureneren betaler.
 • Landene understreger desuden vigtigheden af grønne offentlige indkøb spiller som et middel til at bidrage til at skabe et nyt marked for genanvendte tekstiler, og beder om omfattende EU-kriterier og overveje fælles mål.
 • Det nævnes, at kommende tiltag ikke bør hindre genbrugsinitiativer, medmindre de er forpligtet til at overholde restriktioner for den videre anvendelse af specificerede tekstiler, restriktioner som er besluttet efter REACH-forordningen.

Under afsnittet ”Gennemsigtighed og forbrugerinformation” opstiller landene ligeledes en række ønsker til tiltag, som skal bidrage til at undgå greenwashing. Landene påpeger, at forbrugerne har ret til at kende de miljømæssige og sociale konsekvenser af deres indkøb, da dette gør dem i stand til at træffe informerede valg. Det nævnes blandt andet, at landene derfor støtter udviklingen af ​​et digitalt produktpas til tekstiler. Landene opfordrer ligeledes til et obligatorisk mærke for at informere forbrugerne på en direkte, enkel og omfattende måde om både de miljømæssige og sociale påvirkninger af et  stykke tøj i købsøjeblikket.

Læs mere
Du kan læse hele brevet her på den hollandske stats hjemmeside for hollandsk deltagelse i internationale organisationer 

Du kan også læse hele EURACTIVs artikel her

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.