Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Danmark i EU-bund for genanvendelse af plastemballageaffald

01. november 2022
Danmark i EU-bund for genanvendelse af plastemballageaffald
Eurostat har udgivet nye data, der viser, at der fortsat er et stykke til at nå de fælles europæiske målsætninger om genanvendelsesrater af plastemballageaffald på hhv. 50% i 2025 og 55% i 2030.

Nye data fra Eurostat viser, at den gennemsnitlige borger i EU i 2020 genererede 34,6 kg plastemballageaffald og at i gennemsnit 13,0 kg af denne mængde blev genanvendt. Dette tal dækker over et gennemsnit på 38% i hele EU, hvor lande som Holland, Slovakiet og Litauen ligger øverst (i nævnte rækkefølge), alle med genanvendelsesrater på over 55%, mens lande som Malta og Frankrig ligger helt i bund med genanvendelsesrater på hhv. 10% og 21%.

Danmark ligger ifølge de nye data 3. nederst med en genanvendelsesrate på 23%, men har siden 2014 svinget mellem 30% og 42% (i 2017). I 2020 trådte der skærpede regler for indberetning af genanvendelse i kraft, hvilket bl.a. omfatter et harmoniseret beregningspunkt for genanvendelse og strengere regnskabsføring af kompositemballagematerialefraktioner. Dette menes at kunne forklare det fald i den gennemsnitlige EU-genanvendelsesrate som man har kunnet se mellem 2019 og 2020 på 3 procentpoint og som også må forventes at kunne forklare i hvert fald dele af det danske fald.

De nye data viser også, at mængden af genereret plastaffald per EU-indbygger er steget med 23% (+6,5 kg) i perioden mellem 2010 og 2020. I samme periode steg det fælleseuropæiske gennemsnit for genanvendelse med 32%.

Udvidet producentansvar på vej
I forbindelse med revisionen af EU’s Affaldsrammedirektiv fra 2018 blev det bestemt at indføre udvidet producentansvarsordning for emballager i alle Unionens medlemsstater senest den 1. januar 2025 og forventningen er, at det kan hjælpe med til at skubbe genanvendelsesraterne i vejret. I denne nyhed kan du læse om den politiske aftale, der bestemmer, hvordan producentansvaret helt overordnet skal indføres i Danmark.

Læs mere
Du kan finde de nyeste data om affald her på Eurostats hjemmeside.

Læs mere i vidensbanken

Plast
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.