Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: DAKOFAs ungenetværk: Er datadreven affaldshåndtering vejen frem?

11. februar 2019
DAKOFAs ungenetværk: Er datadreven affaldshåndtering vejen frem?
En ny undersøgelse viser, at virksomheder i affaldsbranchen er kritiske over for deres egen digitale transformation og hele 60% af aktørerne giver sig selv dumpekarakter i forhold til anvendelse af ny teknologi. På et netværksmøde for unge i affalds- og ressourcesektoren blev emnet taget op i kontekst af Smart Cities, og hér var der ingen tvivl: de unge i branchen ser en mere digital og datadreven fremtid for sig!

I løbet af dagens workshop kom der dermed en lang række gode bud på, hvordan flere og bedre data kan anvendes konstruktivt i både fremtidens byer og affalds- og ressourcesektor. Det blev bl.a. diskuteret, hvordan mere detaljerede og lokale produkt-, ressource- og affaldsdata vil kunne motivere og engagere flere borgere til at forbruge mere bæredygtige produkter samt at engagere sig i bedre og mere sortering. Én gruppe drog en parallel til den danske bloddonorservice, hvor donoren får en SMS, når det donerede blod er givet videre til en patient. Med bedre og mere detaljerede data inden for affaldsområdet kunne man forestille sig en lignende service, hvor borgeren, efter korrekt sortering, får en SMS om, at vedkommende har sparet så-og-så-mange ressourcer, CO2 eller lignende. Mere bredt forestillede en anden gruppe sig også, at flere og bedre data vil kunne engagere borgere ved hjælp af budskaber, hvor sammenligninger og statistikker illustrerer, hvor godt et bestemt område, en bestemt kommune eller en bestemt landsdel klarer sig ift. ressourceforbrug, sortering eller behandling. En tredje gruppe forudså flere og bedre data som grundlag for lokale materiale- og ressourcekortlægninger, til gavn for virksomheder og andre aktører, der kan fremme genbrug og genanvendelse.

Mere velkendte anvendelse af data i affaldssektoren, som også blev debatteret på dagen, er bedre service for borgerne, bedre og mere præcis kommunikation med borgere, optimeret indsamling samt bedre beslutningsgrundlag for affaldsplanlæggere.

Vær ikke en ID IoT
Dagen bød bl.a. på to oplæg om Smart Cities og brugen af data, hvor der både blev fokuseret på mega-trends og konkrete anvendelser af data. Helt overordnet handler smart cities og dataanvendelse om at kunne undersøge "hvem der gør hvad, hvor, hvorfor, hvordan og hvornår". Det blev i den forbindelse også understreget, at flere data ikke nødvendigvis altid er godt. Vi skal kun bruge flere og bedre data i de tilfælde, hvor det giver mening. Hvis flere data skal blive til relevant information er det derfor vigtigt at involvere den faglige ekspertise i data-projekter således, at det er de rigtige spørgsmål, der bliver stillet.

Netværket kunne også høre om, hvordan man i Aarhus kommune arbejder med at gøre byen "smartere", hvor ressourcerne udnyttes bedre og mere bæredygtigt, ved bl.a. at bruge teknologi som en platform for udviklingen. Målet er en by, hvor myndigheder, virksomheder, vidensinstitutioner og borgere samarbejder om at udvikle byen. I disse bestræbelser har kommunen bl.a. etableret et CityLab, hvor man kan afprøve nye tiltag med virksomheder, uddannelser og borgere samt stillet en lang række data til rådighed gennem en "open data" portal således, at alle kan få adgang til, og anvende, dem.

Vil du også netværke med ligesindede?
Netværksmødet bød også på masser af tid til bilateral snak og networking blandt netværkets medemmer samt selvfølgelig også det faste programpunkt "oplæg fra netværket", hvor to "unge" fra hhv. Aalborg Forsyning og Erhvervsstyrelsen kunne præsentere, hvordan de er "endt i affaldssektoren" og hvad de arbejder med i relation til affald og ressourcer. Du kan se alle præsentationerne på siden for mødet her.

Er DU ung i affaldssektoren, men endnu ikke en del af netværket, kan du læse mere og tilmelde dig, her.

Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.