Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Nyhed: DAKOFAs netværk for bygge- og anlægsaffald får besøg fra Norge

06. januar 2015
DAKOFAs netværk for bygge- og anlægsaffald får besøg fra Norge

I Norge har man nu i mange år været opmærksom på, at der gennem tiderne er anvendt farlige stoffer og materialer i byggeri og anlæg, og man har efterhånden opnået stor erfaring med kortlægning og udsortering af de farlige stoffer og materialer. Erfaringerne samles nu i en standardiseret norsk instruks om miljøkortlægning.

 

Mandag den 2.februar 2015 kommer Eirik Rudi Wærner fra Hjellnes Consult i Norge på besøg i DAKOFAs netværk for bygge- og anlægsaffald for at inspirere og diskutere miljøkortlægning og udsortering af farlige stoffer fra byggeri og anlæg. Eirik vil fortæller om de norske erfaringer og om, hvor langt man er kommet i indsatsen mod farlige stoffer i byggeri.

På netværksmødet vil vi endvidere arbejde på at sammenfatte de seneste to års diskussioner i netværkets arbejdsgrupper om miljøscreening og -kortlægning samt miljøkvaliteten af genvundne materialer. Det er målet at arbejdet i netværket fører til konkrete og klare udmeldinger/anbefalinger fra netværket.
Hvis man ønsker at deltage i netværksmødet kan tilmelding ske her på DAKOFAs hjemmeside.

Mødet er dog kun for DAKOFAs medlemmer.

Hvis man vil vide mere om hvad der sker i Norge når vi taler om bygge- og anlægsaffald, så er der en enestående mulighed i slutningen af måneden. Den 28 og 29 januar afholdes nemlig en byggeaffaldskonference i Oslo, hvor man forventer at mere end 300 aktører deltager. Læs mere om konferencen her.