Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Online-konference: DAKOFAs ÅRSKONFERENCE 2020: Klimaneutral affaldssektor i 2030! – men hvordan?

DAKOFAs ÅRSKONFERENCE 2020: Klimaneutral affaldssektor i 2030! – men hvordan?
Efter det i forsommeren 2020 tog fart med regeringens vision om en grøn affaldssektor og Folketingets efterfølgende aftale om en ny organisering af sektoren, venter vi nu på, hvilke konsekvenser det vil få for den kommende nationale affaldsplan og den kommende affaldsbekendtgørelse - og dermed den virkelige verden.

Med udgangspunkt i, at ”Danmark skal gå forrest…” vil Regeringen og Folketinget have et paradigmeskifte i affaldssektoren. Der skal være mindre affald, øget genanvendelse og hertil en tilpasning af forbrændingskapaciteten til de danske mængder. En øget liberalisering af affaldssektoren er et af de værktøjer, Folketinget har vedtaget, hvilket både gælder sortering og genanvendelse - og måske også forbrænding. Forbrændingssektoren står ved en korsvej, og det er nu op til KL at levere en kommunal løsning, hvis den kommunale anvisningsret til forbrænding skal fastholdes.

Klimaneutralitet er visionen i aftalen om en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi, som Folketinget vedtog den 16. juni 2020. Aftalen har allerede sat sit spor i den kommende affaldsbekendtgørelse, og den vil uden tvivl sætte sine spor i den kommende nationale affaldsplan, der blandt andet har til opgave at opstille målsætninger for sektoren frem mod 2030.

På konferencen vil vi skabe rum for en fælles debat om affaldssektoren i 2030. Hvordan når vi i mål med regeringens og Folketingets målsætninger, hvordan bliver rollefordelingen, og hvordan får vi i fællesskab skabt de grønne løsninger, som skal eksporteres i fremtiden?

Vi vil endvidere kigge på, hvilke konsekvenser de nye, centrale tiltag vil få for de kommunale affaldsplaner.

Der hersker nok ikke megen tvivl om, at der i affaldssektoren vil ske en masse nyt i den nære fremtid. Men hvordan når vi i mål med de mange og ambitiøse visioner og mål, og hvem gør hvad, og ikke mindst, hvordan får vi virksomheder og alle hr. og fru Jensen’erne med på vognen?

Deltag på DAKOFAs Årskonference 2020 og bliv klogere på forudsætningerne for - og konsekvenserne af - de nye rammebetingelser for affaldssektoren samt hvornår, hvorfor og hvordan vi skal komme trygt i havn til trods for, at det er de HELT store skibe, der er sat i søen!


Det er som følge af corona-forholdsreglerne kun muligt at deltage i DAKOFAs årskonference online via Zoom/YouTube. Et Zoom-link til konferencen vil blive fremsendt 1-3 hverdage inden konferencedagen. Youtube linket vil af tekniske årsager blive fremsendt umiddelbart inden konferencen starter.

NB! Konferencen vil udgøre det for DAKOFAs Årskonference 2020 til trods for, at generalforsamling, gallamiddag og besigtigelsesture ikke er på programmet (generalforsamlingen afholdtes den 10/9 2020).

Program

9:30-9:35
Velkomst og introduktion til DAKOFAs Årskonference 2020

v/ Direktør Ole Morten Petersen, DAKOFA
v/ Souschef Annette Braunstein, DAKOFA

Session 1: En klimaneutral affaldssektor og cirkulær økonomi - hvad skal der til?

9:35-10:00
Regeringens og Folketingets klimavisioner for affaldssektoren i 2030

v/ Kontorchef Signe Schmidt, Energistyrelsen

10:00-10:30
En sektor i forandring - hvordan skaber vi bæredygtig innovation?

v/ Steen Hildebrandt, Ph.D og professor emeritus ved Aarhus Universitet og adjungeret professor på CBS og Aalborg Universitet.

10:30-10:45
Pause

Session 2: Den nye, nationale affaldsplan i et klima- og cirkulært perspektiv – på vej mod 2030

10:45-11:15
Forventninger til den nye nationale affalds- og forebyggelsesplan

v/ Kontorchef Kristian Hovgaard Juul-Larsen, Miljø- og Fødevareministeriet

11:15-11:35
Klimapartnerskabets refleksioner på den nye affaldsplan

v/ Direktør Henrik Grand Petersen, STENA RECYCLING A/S samt næstformand i regeringens klimapartnerskab for affald, vand og CØ

11:35-11:55
En kommunes refleksioner på den fremtidige organisering af affaldssektoren, den nye affaldsplan og den cirkulære omstilling

v/ Enhedschef Merete Kristoffersen, Københavns Kommune

11:55-12:15
Spørgsmål og holdninger til de tre foregående oplægsholdere
12:15-13:15
Frokostpause
13:15-13:50
EU’s Grønne Pagt og den europæiske affaldssektor i 2030 – hvad er visionen?

v/ Miljøattaché Sidsel Bjøl, Den Danske EU-Repræsentation i Bruxelles

Session 3: Nye mål, nye roller, nye samarbejdsformer – hvordan skal det planlægges?

13:50-14:40
Temadebat: Mål, rammer og fremtidens samarbejde inden for plast og plastemballager

v/ udvalgte aktører:


Adm. Direktør Franz Cuculiza, Aage Vestergaard Larsen A/S
Specialkonsulent Ida Leisner, ARC
Strategisk projektleder Mathias Hvam, COOP
CSR Direktør Thomas Bak Thellesen, Faerch

14:40-14:55
Pause
14:55-15:40
Temadebat: Mål, rammer og fremtidens samarbejde inden for tekstiler

v/ udvalgte aktører:

Direktør Jens Obel, DK Company
Forsker Birgit E. Bonefeld, Aarhus Universitet
Seniorkonsulent David Watson, PlanMiljø
Affaldschef Stinne Stokkebo, ARWOS

15:40-16:00
Refleksioner på dagens indhold og klimamålsætningerne

v/ udvalgte reflektorer:

Kommerciel direktør, Morten Strandlod, Solum
Teamleder Karen Lübben, Middelfart Kommune 
Torben Kristiansen, formand for DAKOFAs Teknisk Råd 

16:00-16:00
Afrunding - og tak for i dag
Du bruger Internet Explorer - hvis du oplever problemer med at tilmelde dig, skift da browser til Chrome eller Firefox...

Hvornår

12. november 2020
kl. 09.30 - 16.00

Hvor

Online via Zoom/YouTube

Deltagergebyr

Online: Pris ikke-medlemmer, ekskl. moms
DKK 5.450,00
Online: Pris medlemmer, ekskl. moms
DKK 3.350,00

NB

Tilmelding er bindende fra og med 8 dage inden arrangementets afholdelse. DAKOFA forbeholder sig ret til at aflyse med samme varsel uden ansvar for eventuelle følgeomkostninger for de på dette tidspunkt tilmeldte.

Download program
Se deltagere
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.