Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Konference: DAKOFAs Årskonference 2015

DAKOFAs Årskonference 2015

"Ressourcestrategiens målsætninger: Hvor langt er vi – når vi det?"
Det bliver titlen på DAKOFAs årskonference 2015, som afholdes den 24-25. september i Aarhus.

OBS: Hotellet melder nu udsolgt, men man kan evt. stadig ringe til dem og de kan hjælpe med at anbefale andre hoteller derovre!

Hvad sker der?
DAKOFAs årskonference 2015 har til formål at tage temperaturen på implementering af Ressourcestrategiens overordnede målsætninger og konkrete initiativer. Et hav af projekter er sat i søen, og kommunernes affaldsplaner er ved at blive rullet ud i den virkelige verden. Men sker der nok i kommunerne? Er de private entreprenører klar og villige til at trække deres del af læsset? Vil man kunne levere varen i kommunerne, når Miljøministeren allerede i 2016 skal foretage evalueringen og eventuelt tage andre styringsinstrumenter i brug?

Der er adskillige kommuner, hvor man har indført nye ordninger for at få borgerne til at sortere i flere fraktioner. Et nationalt ressourceteam er i fuld gang med at hjælpe kommunerne med implementeringen af målet om genanvendelse af mindst 50 % af husholdningsaffaldet. En hel vifte af kommuneprojekter har fået støtte via kommunepuljerne og mange at DAKOFAs medlemmer har opnået støtte gennem MUDP.

Derudover er der dannet en række partnerskaber og udarbejdet en stribe miljøprojekter, som har til formål at understøtte implementering af Ressourcestrategiens mål.

Hvor er vi på vej hen?
Som bekendt er Ressourcestrategiens mål om øget genanvendelse og bedre kvalitet i genanvendelsen tæt knyttet til regeringens vækststrategi med fokus på øget eksport, nye forretningsmodeller og sikring af fremtidens materielle forsyninger. Denne erhvervspolitiske vinkel skal ses i lyset af visionen om at høste potentialerne i en cirkulær økonomi, som tegner til at blive fremtidens mantra.

Ressourcedagsordenen er med andre ord tværministeriel, og affaldssektoren må derfor leve med et øget pres for ikke bare at skaffe skidtet væk men også sørge for fundamentet for en såvel miljømæssig som økonomisk sikring af det fremtidige velfærdssamfund.

Konferencen vil derfor på baggrund af ovenstående forsøge at pejle retningen for den seneste udvikling, og dermed lægge op til en debat om, hvor vi er på vej hen og om sektoren kan honorere de øgede krav.

Deltag i DAKOFAs Årskonference 2015 – og få et overblik over status for sektorens anstrengelser og mulighederne for at bidrage til de fremtidige forudsætninger for ikke bare sektoren selv men også den generelle samfundsudvikling.

DAKOFAs årskonference afholdes d. 24.-25. september 2015 på Hotel Comwell Aarhus, Værkmestergade 2, 8000 Aarhus.

Bemærk: Alle priser er ekskl. værelse som deltagere selv skal bestille og betale for ud over deltagerprisen for selve konferencen. Værelser kan reserveres på Hotel Comwell Aarhus, Værkmestergade 2, 8000 Aarhus, tlf.: 7027 4274 (brug reservationsnr.: 2601660).

OBS: Hotellet melder nu udsolgt, men man kan evt. stadig ringe til dem og de kan hjælpe med at anbefale andre hoteller derovre!

Hvornår

Start: 24. september 2015 - kl. 09.00
Slut: 25. september 2015 - kl. 15.00

Hvor

Hotel Comwell Aarhus
Værkmestergade 28000 Aarhus

Deltagergebyr

Pris medlemmer inkl. festmiddag (ekskl. moms)
DKK 6.550,00
Pris medlemmer uden festmiddag (ekskl. moms)
DKK 6.050,00
Pris ikke medlemmer inkl. festmiddag (ekskl. moms)
DKK 8.400,00
Pris ikke medlemmer uden festmiddag (ekskl. moms)
DKK 7.900,00

Framelding

Tilmelding er bindende efter
11. september 2015

NB

Tilmelding er bindende fra og med 8 dage inden arrangementets afholdelse. DAKOFA forbeholder sig ret til at aflyse med samme varsel uden ansvar for eventuelle følgeomkostninger for de på dette tidspunkt tilmeldte.

Se deltagere
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.