Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: DAKOFA på Folkemødet 2018

15. juni 2018
DAKOFA på Folkemødet 2018
Ved folkemødet på Bornholm forestod DAKOFA en debat med titlen: ”Cirkulær Økonomi – er det sund fornuft eller varm luft?”. Panelet bestod af Henrik Wenzel fra SDU, Jonas Engberg fra IKEA, Lisbet Hagelund fra Dansk Erhverv/Genvindingsindustrien, Jens Hjul-Nielsen fra Bofa og Esben Norrbom fra Raw Relation. Debatten handlede om, hvad vi kan gøre for mere CØ - og hvad mere CØ kan gøre for os!

Ved hjælp fra oplægsholdere og kommentarer fra tilhørerne blev konklusionen, at der er masser af potentiale i at initiere nogle lempeligere kår for såvel borgere som virksomheder i bestræbelserne på at fremme den cirkulære dagsorden. Desuden blev det konkluderet, at en central udfordring er at blive i stand til at måle vækst på andre parametre end via de traditionelle, økonomiske målemetoder.

Derfor er det vigtigt at samle de gode historier fra virksomheder, der har taget initiativer til at nedbringe affaldsmængder og øge cirkulariteten af egne produkter og materialer fra disse. Cases med elektronikaffald, plast samt IKEAs bæredygtighedsstrategi indikerede, at den forventede, fremtidige ressourcemangel kun vil give markedsandele til de virksomheder, der har indtænkt eget ressourceforbrug i produktionen.

Ud over DAKOFAS eget event, deltog DAKOFAs direktør i flere debatter under Folkemødet, herunder CLEAN’s om genanvendelse versus forbrænding og Tankegangs om kildesortering versus central sortering.

Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.