Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: DAKOFA i Folkemødedebat om EU og miljøet

14. juni 2019
DAKOFA i Folkemødedebat om EU og miljøet
Ved debatten, arrangeret af Europabevægelsen, var der udbredt enighed om, at EU har en central rolle i fremdriften af klima- og miljøinitiativer generelt og CØ specifikt.

I debatten "Går EU forrest i klimakampen?" deltog det nyvalgte parlamentsmedlem Kira Marie Peter-Hansen (SF), Peter Møllgaard (formand for klimarådet), Steen Gade (formand for Nyt Europa) og DAKOFAs direktør, Ole Morten Petersen. Under ledelse af moderator Jarl Krausing, som er International Chef i Concito, var formålet med eventet at få klarlagt EU's rolle i forhold til nationalstaterne, når det drejer sig om initiering af klima- og miljødagsordenen.

Reelle priser på produkter ønskes
Kira Marie Peter-Hansen startede med at konstatere, at Steen Gade i forrige århundrede kæmpede den samme kamp, som vi stadig kæmper i dag. Desuden efterlyste hun initiativer for at få den reelle pris på produkter set i forhold til deres miljøpåvirkninger fra produktion til bortskaffelse. Endelig betonede Kira Marie Peter-Hansen, at vi skal have de østeuropæiske lande med og at vi må gøre en ekstra indsats for dette, da der ikke er naturlige incitamenter for dem, fordi miljøkampen ikke tager højde for den sociale slagside, som vil ramme østlandene hårdt.

Klima koster
Peter Mølgaard betonede det faktum, at vi generelt har nogle løsninger i Danmark, som vi kan tjene penge på, samt at klimakampen vil komme til at koste nogle penge – men konsekvenserne ved ikke at gøre noget vil koste mere. Endelig konkluderede Peter Møllgaard, at vi ikke kan være teknologiførende på alle områder, men at vi må prioritere og satse hårdt indenfor de områder, hvor vi kan gøre os gældende på det globale marked.

Erhvervspolitisk dagsorden skal sikre efterlevelse af miljøaftaler
Steen Gade slog et slag for, at vi bør gøre miljøforanstaltninger til et erhvervspolitik issue for at få den nødvendige fremdrift i de prioriterede teknologier. Desuden henviste han til, at vi skal sætte alle sejl til for at leve op til de konventioner og aftaler, der eksisterer på den internationale scene, og eksemplificerede med Kyoto- og Parisaftalen, som vi ikke må gå på kompromis med eller sænke ambitionsniveauet for at opfylde.

CØ kan give bæredygtig vækst
Ole Morten Petersen betonede den cirkulære økonomi som essentiel for såvel en national erhvervsudvikling indenfor teknologier og viden som vores bidrag til at afhjælpe ressource- og miljømæssige udfordringer på internationalt plan. Han understregede, at den danske affalds- og ressourcesektor på mange felter og niveauer er fuldt ud kampdygtig til at afhjælpe den spirende, internationale ressourceknaphed, og at de øgede krav fra særligt EU's side faktisk giver sektoren et momentum for at søge ud over landets grænser til gavn for såvel virksomhedernes egen indtjening som bruttonationalproduktet. Dermed vil det bidrage til den bæredygtige, økonomisk vækst, som prioriteres højt i eksempelvis de nyreviderede affaldsdirektiver og EU's CØ-strategi.

Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.