Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Konference: DAKOFA årskonference 2017

DAKOFA årskonference 2017

DAKOFA afholder Årskonference, d. 21.-22. september 2017 på Hotel Legoland i Billund.
D. 21. september fra kl. 09.00 - 16.25, med efterfølgende reception, generalforsamling og festmiddag.
D. 22. september - besigtigelsesturer fra kl. 09.30 - 14.00

På DAKOFAs årskonference 2017 kickstarter vi debatten om indholdet i den kommende nationale affaldsplan, og hele sektoren er inviteret til at komme med indspark til fremtidens mål og virkemidler.

DEN NATIONALE AFFALDSPLAN 2019 - 2024
- Hvordan skal den se ud?

Den nugældende nationale affaldsplan ” Danmark uden affald – ressourceplan for affaldshåndtering 2013-18” står over for en snarlig revision. Planen indeholder et nationalt mål om 50 % genanvendelse af husholdningsaffald (7 udvalgte fraktioner) i 2022. En netop gennemført evaluering viser, at med de nugældende kommunale planer vil Danmark nå i mål med det nationale mål – og dermed også med EU’s nugældende mål om 50 % genanvendelse af alt husholdningsaffald i 2020.

Men samtidig er EU i gang med at lægge op til nye og langt mere ambitiøse mål for genanvendelse af alt husholdningsaffald, emballageaffald og særligt udvalgte fraktioner. Det sker som led i den europæiske handlingsplan for cirkulær økonomi, og som det ser ud nu, bliver Danmark overhalet indenom af de kommende, europæiske målsætninger. Desuden har den danske regerings nedsatte Advisory Board netop offentliggjort sine anbefalinger til at sætte fart på den cirkulære økonomi i Danmark, hvor affalds- og ressourcesektoren har en central rolle.

Vi vil på dagen lade sektoren komme i tale, så sektorens erfaringer og viden kan komme i højsædet, når den kommende plan formuleres. Det gør vi ved at gennemføre 4 sessioner om udvalgte væsentlige affaldsfraktioner, som vi forventer vil være i fokus i den kommende planperiode: Organisk affald, plast-emballageaffald, tekstilaffald samt bygge- og anlægsaffald. Alle deltagere vil via plenumdebatter få mulighed for at gøre deres indflydelse gældende inden for allefraktionerne, så vi sidst på dagen kan aflevere sektorens samlede anbefalinger til ”Den Nationale Affaldsplan 2019-2024” til Miljøstyrelsen.

DERFOR – mød op og vær med til at sikre den fremtidige indsats for at bringe Danmark i front med en optimal udnyttelse af ressourcerne.

Skriv i bemærkningsfeltet på tilmeldingsblanketten, hvilken tur du ønsker at deltage i. Bemærk at der kun er et begrænset antal pladser på hver tur, så skriv prioritetsrækkefølge, hvis muligt. (OVS: TUR D ER NU FULDT BOOKET).

OBS: Bemærk, at man ligesom tidligere år selv skal bestille og betale for overnatning i forbindelse med konferencen.
BENYT DETTE LINK FOR BOOKNING AF HOTELVÆRELSER (HUSK AT SELVE KONFERENCEOVERNATNINGEN ER FRA 21.-22. september!!)

Skal du parkere hos Hotel Legoland? HUSK at printe en parkeringstilladelse, som findes til højre på denne side under "materialer". 

Program

PROGRAM / TORSDAG D. 21. SEPTEMBER

9:30-10:00
Co-creation i kommunen
Flemming Møldrup, Livsstilsekspert
Flemming Møldrup
Flemming Møldrup
Livsstilsekspert
Flemming Møldrup er livsstilsekspert i DR’s populære program “Kender du typen”. Han har et indgående kendskab til danskerne, vores vaner og den måde vi kommer omkring livet som dansker på. Flemming Møldrup ved, hvad der bliver det næste store, og ikke mindst i hvilken retning tidsånd og tendenser bevæger sig og viser i sine foredrag konkrete eksempler.

Hvordan kan kommuner, virksomheder og borgere i samarbejde skabe cirkulær vækst?

10:00-10:10
Velkomst og introduktion til programmet
Ole Morten Petersen, DAKOFA
Ole Morten Petersen
Ole Morten Petersen
DAKOFA
10:10-10:35
Den nationale affaldsplan og CØ-strategi. Hvor langt er vi - og hvor skal vi hen?
Nis Christensen, Miljøstyrelsen
Nis Christensen
Nis Christensen
Miljøstyrelsen
Nis er Kontorchef i Miljøstyrelsens enhed for Cirkulær Økonomi og Affald, hvor han har fokus på forskellige nationale affaldsproblemstillinger, blandt andet producentansvaret. Derudover arbejder han med revideringen af den nationale affaldsplan, hvis resultater skal bruges i tilblivelsen af den nye nationale affaldsplan for 2019-2024. Nis har tidligere arbejdet med miljøgodkendelser og tilsyn hos virksomheder.
10:35-11:00
Status for CØ-forhandlingerne i EU og kommende målsætninger
Camilla Bjerre Søndergaard, kontorchef, Miljøstyrelsen
Camilla Bjerre Søndergaard
Camilla Bjerre Søndergaard
kontorchef, Miljøstyrelsen
Camilla er kontorchef i Miljøstyrelsens enhed for Cirkulær Økonomi og Affald, hvor hun har ansvaret for bl.a. byggeaffald, farligt affald, deponier, affaldsdatasystemet og import og eksport og affald. Derudover arbejder hun med EU-forhandlingerne fra affaldsdirektivet og understøttelse af den cirkulære økonomi. Camilla har tidligere arbejdet med fødevarer- og landbrugsområdet.
11:00-11:30
Kaffepause

Session 1: Genanvendelse af organisk affald

Nye visioner, initiativer og mål for genanvendelse af organisk affald til biogas og jordbrug.

11:30-12:05
Inspirationsoplæg
Henrik Wenzel, Syddansk Universitet
Henrik Wenzel
Henrik Wenzel
Syddansk Universitet
Henrik har 30 års erfaring som ingeniør indenfor miljøområdet. Siden færdiggjort uddannelse som kemiingeniør i 1982, har Henrik været involveret i mere end 150 internationale og nationale forsknings- og udviklingsprojekter for en lang række organisationer. De seneste år har meget af Henriks forskning omhandlet affaldssystemer, herunder hvordan affaldssystemer integreres med energisystemer og andre dele af samfundets infrastruktur.

Efterfølgende debat med panelet og salen

Moderator: Henrik Wenzel, lektor, M.Sc. Chem. Eng., Syddansk Universitet

Panel:
Jens Purup, Københavns Kommune
Bruno Sander Nielsen, Foreningen Biogasbranchen
Knud Boesgaard, FREMSYN

Session 2: Genanvendelse af plast-emballageaffald

Nye visioner, initiativer og mål for øget genanvendelse af plast-emballageaffald.

12:05-12:40
Inspirationsoplæg
Henrik Riisgaard, forretningsudvikler, AVV
Henrik Riisgaard
Henrik Riisgaard
forretningsudvikler, AVV
Henrik Riisgaard er ingeniør og arbejder med bæredygtig innovation og forandringsorienteret læring. Henrik har rødder i universitetsverden, men bruger også sine kompetencer som forretningsudvikler i affaldsselskabet AVV. Hos AVV består Henriks opgave i at skabe en bevægelse op i affaldshierarkiet mod mindre affald, mere konkret handling og mere genbrug og genanvendelse ved at etablere nye samarbejder med ligesindede.

Efterfølgende debat med panelet og salen

Moderator: Henrik Riisgaard, forretningsudvikler, AVV

Panel:
Kim Michael Christiansen, Plastic Europe
Thomas Lyngholm, RenoNord
Mette Skovgaard, Københavns Kommune

12:40-13:40
Frokost

Session 3: Genanvendelse og genbrug af tekstilaffald

Nye visioner, initiativer og mål for den kommende danske affaldsplan.

13:40-14:15
Inspirationsoplæg
Bjørn Bauer, direktør, Planmiljø
Bjørn Bauer
Bjørn Bauer
direktør, Planmiljø
Bjørn har gennem sine 25 år som konsulent arbejdet med miljø og ledelse i talrige sammenhænge. Også affaldsområdet har haft Bjørns store interesse gennem årene. Han har gennemført meget forskelligartede opgaver som undersøgelser om henkastet affald sammen med Hold Danmark Rent, affaldsplaner i Azerbaijan og Bulgarien, revision af kommuners samlede affaldssystemer, og en række opgaver for Miljøstyrelsen om bl.a. WEEE (affald fra elektrisk og elektronisk udstyr), grænseoverskridende transport af affald og miljøøkonomisk vurdering af affaldsløsninger.

Efterfølgende debat med panelet og salen

Moderator: Bjørn Bauer, Planmiljø

Panel:
Tina Donnerborg, Røde Kors
Dorte M. Nielsen, AVV
Lykke Block Kjær, Designskolen Kolding

Session 4: Genanvendelse og genbrug af bygge- og anlægsaffald

Nye visioner, initiativer og mål for bygge-og anlægsaffald.

14:15-14:55
Inspirationsoplæg
Erik Lauritzen, Lauritzen Advising
Erik Lauritzen
Erik Lauritzen
Lauritzen Advising
Erik er uddannet bygningsingeniør og grundlagde i 1987 virksomheden DEMEX, med speciale i bl.a. nedrivning, hvor han var direktør frem til 2004. Efter en årrække som afdelingsleder og rådgiver hos NIRAS fortsatte Erik som selvstændig rådgivende ingeniør, hvor han har haft ansvar for en lang række større forsøgs- og udviklingsprojekter med fokus på bæredygtig udvikling, cirkulær økonomi og genanvendelse af bygge- og anlægsaffald.

Efterfølgende debat med panelet og salen

Moderator: Erik Lauritzen, Lauritzen Advising

Panel:
Henrik Grand Petersen, RGS Nordic
Jørgen Damgaard, Vejle Kommune
Søren Nielsen, Vandkunsten

14:55-15:25
Kaffepause
15:25-16:20
Fremlæggelse af sessionsresultater og paneldebat
Nis Christensen, Miljøstyrelsen
Nis Christensen
Nis Christensen
Miljøstyrelsen
Nis er Kontorchef i Miljøstyrelsens enhed for Cirkulær Økonomi og Affald, hvor han har fokus på forskellige nationale affaldsproblemstillinger, blandt andet producentansvaret. Derudover arbejder han med revideringen af den nationale affaldsplan, hvis resultater skal bruges i tilblivelsen af den nye nationale affaldsplan for 2019-2024. Nis har tidligere arbejdet med miljøgodkendelser og tilsyn hos virksomheder.

Anbefalingerne fra de fire sessioner fremlægges af de fire moderatorer og debatteres efterfølgende af et panel bestående af udvalgte interesseorganisationer.

Panel:
Jakob Zeuthen, Dansk Erhverv
Jacob Hartvig Simonsen, Dansk Affaldsforening
Sine Beuse Fauerby, Danmarks Naturfredning

Jakob Clemen, Plast Industrien
Karin Klitgaard, Dansk Industri
Simon Stig Gylling, Dansk Byggeri
Anders Christiansen, KL

16:20-16:25
Afslutning og praktiske informationer
16:30-19:00
Reception med vinsmagning

Sponsoreret af Joca a/s og JSK Cleaning A/S

16:45-18:00
DAKOFA generalforsamling
19:00-1:00
Festmiddag

Underholdning v/Night Affair

1:00-2:00
Natmad

Sponsoreret af PWS A/S

Hvornår

Start: 21. september 2017 - kl. 09.00
Slut: 22. september 2017 - kl. 14.00

Hvor

Hotel Legoland
Aastvej 107190 Billund

Deltagergebyr

Pris medlemmer (A) (ekskl. moms)
DKK 6.875,00
Pris medlemmer (B) (ekskl. moms)
DKK 6.375,00
Pris ikke medlemmer (A) (ekskl. moms)
DKK 8.825,00
Pris ikke medlemmer (B) (ekskl. moms)
DKK 8.325,00

Framelding

Tilmelding er bindende efter
31. august 2017

NB

Tilmelding er bindende fra og med 8 dage inden arrangementets afholdelse. DAKOFA forbeholder sig ret til at aflyse med samme varsel uden ansvar for eventuelle følgeomkostninger for de på dette tidspunkt tilmeldte.

Se deltagere
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.