Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: CO2-udslip pga madspild udgør op imod 3 % af dansk CO2-emission

28. januar 2022
CO2-udslip pga madspild udgør op imod 3 % af dansk CO2-emission
Ny rapport fra One\Third tænketanken estimerer, at knap 3 % af Danmarks samlede CO2-udledning kan relateres til produktion af fødevarer, der ikke spises, og at hver husstand i sig selv i gennemsnit bruger 1.200 kr. årligt til madspild.

En ny rapport udarbejdet af COWI for 'One\Third Tænketanken om Forebyggelse af madspild og fødevaretab' sammensætter eksisterende data for mængden af madspild i de forskellige led i fødevareproduktionskæden med tal for CO2-emissionen ved produktion af forskellige råvarer og fødevarer, som er opstillet af CONCITO. Der er også set på værdien af de forskellige råvarer og fødevarer i de forskellige led. Det har givet en ny indsigt i de samlede klimamæssige og økonomiske konsekvenser af madspild.

Beregningerne bygger på sæt af nøgletal for syv forskellige ”fødevaretyper” og opstillet for fem led/sektorer:

  • Primærproduktion
  • Forarbejdning og fremstilling
  • Servicesektor og restauranter
  • Detail og engros
  • Husholdninger

Rapporten estimerer således, at knap 3 % af Danmarks samlede CO2-udledning kan relateres til produktion af fødevarer, der ikke spises, og at hver husstand i sig selv i gennemsnit bruger 1.200 kr. årligt til madspild. Hertil skal lægges tab på 700 kr årligt i anslået værdi af producerede, ikke anvendte råvarer og fødevarer i andre sektorer og i tidligere produktionsled, hvis dette tab illustrativt bliver fordelt ud på husstandene i Danmark. Der er mange estimater, forbehold og usikkerheder ved flere af de bagvedliggende data, men det er det bedst bud indtil videre.

Gennemgang af baggrund og resultaterne fra rapporten indgår i et oplæg fra One\Third tænketanken på DAKOFAs webinar ”Strategi og indsatser mod madspild – indspil til klimaarbejdet i kommunerne og virksomheder” den 10. februar 2022 (se evt. program mv. her).

Rapporten "Konsekvenser ved madspild – CO2-effekt og værditab i værdikæden” fra 2021 kan hentes på One\Third tænketankens hjemmeside her 

One\Third tænketanken har bl.a. omtalt rapporten på LinkedIn den 24. januar 2022, se evt her 

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.