Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Webinar: CO2-fangst, lagring og brug – hvad er mulighederne?

CO2-fangst, lagring og brug – hvad er mulighederne?
Er CO2-fangst den rigtige tekniske løsning til nedsættelse af CO2-udledninger fra forbrænding af affald og brændsler? Hvor og hvornår skal CO2-fangst anvendes, hvis denne tekniske løsning ikke skal skubbe genanvendelse og nedbringelse af fossile brændsler i baggrunden? Skal den opfangede CO2 lagres eller skal den anvendes til ny energi?

Spørgsmålene er mange, når det drejer sig om denne nye landvinding indenfor affaldsforbrænding, der anses som en mulig løsning på udfordringen med, at affaldsforbrænding vil blive den store CO2-synder i takt med, at de øvrige CO2-emitterende energikilder forventes at blive udfaset i bestræbelserne på at nå 70%-målet i 2030.

Webinarets 3 oplægsholdere kan alle, ud fra forskellige vinkler, se mulighederne i teknologien, og er klar til at kaste lys over fordele og ulemper samt besvare jeres spørgsmål.

OBS: Mail med link til webinaret vil blive udsendt til deltagerne et 1-2 dage før webinaret afholdes. Hvis man dagen før webinaret ikke har modtaget et link, så kontakt DAKOFA.

Program

13:00-13:05
Velkommen og introduktion til webinaret
Morten Carlsbæk, DAKOFA
Morten Carlsbæk
Morten Carlsbæk
Morten har mere end 25 års erfaring med affaldshåndtering, R&D og lovgivning fra både private og offentlige ansættelser i Danmark og samarbejder med andre lande. Han er netværksfacilitator for DAKOFAs netværk for energi & klima og for netværk for bio- og slambehandling og har specialistviden inden for biologisk affaldsbehandling. Han har bl.a. arbejdet i det tidligere Forskningscenter for Skov & Landskab, i Solum Gruppen samt i Miljøstyrelsens enhed for Jord og affald, hvor han arbejdede med WEEE, miljøteknologi og -eksport samt organisk affald. Morten er uddannet cand. hort. fra KVL.
13:05-13:30
ARC’s overvejelser ved implementering af CO2-fangst
Peter Blinksbjerg, ARC - Amager Ressourcecenter
Peter Blinksbjerg
13:30-13:40
Spørgsmål og svar
13:40-14:05
Power-to-X! - hvad skal bruges til hvad?
Erik C. Wormslev, NIRAS
Erik C. Wormslev
14:05-14:15
Spørgsmål og svar
14:15-14:25
Pause
14:25-14:50
Hvad er strategien ved CO2-fangst?
Christian Ege Jørgensen, Rådet for Grøn Omstilling
Christian Ege Jørgensen
Rådet for Grøn Omstilling
14:50-15:00
Spørgsmål og svar
15:00-15:00
Opsamling
DAKOFA
DAKOFA
Du bruger Internet Explorer - hvis du oplever problemer med at tilmelde dig, skift da browser til Chrome eller Firefox...

Hvornår

20. maj 2020
kl. 13.00 - 15.00

Hvor

Online-seminar via ZOOM

Deltagergebyr

Pris medlemmer, ekskl. moms
DKK 500,00
Pris ikke-medlemmer, ekskl. moms
DKK 950,00

NB

Tilmelding er bindende fra og med 8 dage inden arrangementets afholdelse. DAKOFA forbeholder sig ret til at aflyse med samme varsel uden ansvar for eventuelle følgeomkostninger for de på dette tidspunkt tilmeldte.

Download program
Se deltagere
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.