Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Webinar: Cirkulære muligheder i Region Hovedstaden - Blinde vinkler og hotspots

Cirkulære muligheder i Region Hovedstaden - Blinde vinkler og hotspots

I forbindelse med projektet ”Affald og Ressourcer på Tværs” (ART) har en netop udgivet rapport “Cirkulære muligheder i affaldssystemet” sat fokus på cirkulære hotspots i Region Hovedstaden. Den udførte analyse kortlægger alle de materialer, der tilgår både husholdninger og erhverv sammenholdt med, hvad der løber ud af økonomien i form af affald.

Materialestrømsanalysen synliggør via såkaldte ”Sankey-diagrammer” de data, som er til rådighed i affaldsdatasystemet, blandt affaldsselskaberne i regionen og Danmarks Statistik. Analysen skaber via diagrammerne et visuelt overblik over de flows, som det har været muligt at samle data for, men den giver ligeledes et billede af hvilke data, der mangler, hvis vi fremadrettet skal måle/vurdere cirkularitet.

På dette webinar vil materialestrømsanalysen blive præsenteret af Metabolic, hvis metode ligger til grund for analysen. Metabolic er et hollandsk konsulentfirma, der har foretaget lignende analyser i udlandet. Vi skal derfor høre om metoden og deres perspektiver på analysen af Region Hovedstaden. Efterfølgende skal vi høre, hvad udvalgte partnerne i ART-projektet kan bruge analysen til og ligeledes, hvor den bringer dem hen i deres videre arbejde med cirkulær økonomi.

Rapporten “Cirkulære muligheder i affaldssystemet” kan hentes her!

OBS: Mail med link til webinaret vil blive udsendt til deltagerne fredagen før webinaret afholdes. Hvis man dagen før webinaret ikke har modtaget et link, så kontakt DAKOFA.

Hvis du ikke har mulighed for at deltage på webinaret via ZOOM, er det også muligt at se en livestream af webinaret på Youtube - du skal blot skrive, at du har behov for et Youtube link i bemærkningsfeltet på tilmeldingsblanketten. Efter webinaret fremsendes desuden et Youtube link til deltagerne, hvor det vil være muligt at gense webinaret i en periode på 7 dage.

Program

12:30-12:40
Velkomst og introduktion
DAKOFA
DAKOFA
12:40-13:10
Det cirkulære affaldssystem – analyse af Region Hovedstaden
Thomas Thorin, Metabolic
Thomas Thorin
Metabolic

Materialestrømsanalysen præsenteres og perspektiveres i relation til analyser fra andre lande/byer.

13:10-13:20
Spørgsmål og svar
13:20-13:40
Hvad bruger vi analysen til og hvor bringer den os hen?
Pernille Kernel, Region Hovedstaden
Pernille Kernel

Region Hovedstaden finansierer ART-projektet og sidder med i projektets styregruppe. I dette oplæg præsenterer Region Hovedstaden deres syn på, hvad analysen bidrager med af ny viden og samtidig præsenteres øvrige og nye tiltag i relation til en cirkulær omstilling i Region Hovedstaden.

13:40-13:50
Spørgsmål og svar
13:50-14:00
PAUSE
14:00-14:20
Hvad kan vi bruge analysen til - og hvor bringer den os hen?

Københavns Kommune er partner i ART-projektet og har sammen med de øvrige partnere deltaget med indsamling af data og ligeledes deltaget aktivt i det analyserende arbejde for at udvælge de kommende hotspots.
v/nn, Københavns Kommmune

14:20-14:30
Spørgsmål og svar
14:30-14:50
Hvordan kan affaldsdata i fremtiden bliver mere cirkulære?
Mette Godiksen, Dansk Affaldsforening
Mette Godiksen

Dansk Affaldsforening har siddet i med i arbejdsgruppen, der har fulgt udviklingen af materialestrømsanalyse. Med udgangspunkt i analysen fremlægges et bud på hvad der mangler af data, hvis fremtiden skal være cirkulær.

14:50-15:00
Spørgsmål og svar
15:00-15:00
Afrunding og tak for i dag
Du bruger Internet Explorer - hvis du oplever problemer med at tilmelde dig, skift da browser til Chrome eller Firefox...

Hvornår

09. juni 2020
kl. 12.30 - 15.00

Hvor

Online via ZOOM

Deltagergebyr

Pris medlemmer, ekskl. moms
DKK 950,00
Pris ikke-medlemmer, ekskl. moms
DKK 1.450,00

NB

Tilmelding er bindende fra og med 8 dage inden arrangementets afholdelse. DAKOFA forbeholder sig ret til at aflyse med samme varsel uden ansvar for eventuelle følgeomkostninger for de på dette tidspunkt tilmeldte.

Download program
Se deltagere
Del denne side