Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Cirkulær omstilling i byggeriet til diskussion på DAKOFAs årskonference

27. september 2019
Cirkulær omstilling i byggeriet til diskussion på DAKOFAs årskonference
Under DAKOFAs årskonference skulle fire workshop-sessioner, med input fra alle interesserede deltagere, bringe gode idéer til såvel minimumsinitiativer som mere ambitiøse tiltag videre til Miljøministeren. Ét af de fire temaer var bygge- og anlægsaffald og cirkulært byggeri.

Temaet cirkulært byggeri blev introduceret med et inspirationsoplæg fra Maya Færch, der er chefkonsulent og leder af Lendager Groups afdeling for bygherrerådgivning. Maya Færch slog i sit oplæg et slag for nødvendigheden af en cirkulær omstilling i den danske byggebranche. Der er brug for udvikling og forandring i form af bl.a. design og digitalisering, og der er ingen tvivl om, at bæredygtighed og cirkulær økonomi vil og skal drive den nødvendige udvikling i branchen, sagde Maya Færch.

Der er brug for et helt nyt mindset i branchen. Der er brug for at fokusere på potentialerne i den forandring som branchen står overfor. Vi skal væk fra forretningsmodeller, der udelukkende baserer sig på at være ”less bad” og derimod satse på for regenerative modeller, hvor materialerne, der anvendes udgør en fremtidig mulighed for vækst og bæredygtig udvikling. Maya Færch fremhævede herunder forskellen mellem at værktøjerne risikovurdering og potentialekortlægning.

Maya Færch gav et indblik i en række vigtige cirkulære aktiviteter, der skal i spil, og herunder blev der særligt peget på materialekortlægning, bygningspas, design og digitalisering. Maya Færch er af den overbevisning, at hvis byggebranchen fortsat skal skabe vækst, så er der brug en radikal omstilling. Mulighederne er der, og hvis branchen tager teten, vil der i fremtiden ikke være behov for affaldssektoren, sagde Maya Færch.

Maya Færchs inspirationsoplæg 'A changemaker's guide to the future' (Hvad byder fremtiden på for byggesektoren?) kan ses her 

Workshop om bygge- og anlægsaffald og cirkulært byggeri

Der deltog ca. 65 personer i eftermiddagens workshop om bygge- og anlægsaffald og cirkulært byggeri, som skulle ende ud med at videregive 6 forslag til Miljøministeren, tre ambitiøse og tre minimumsinitiativer. Igennem en hektisk proces på 60 minutter spillede deltagerne deres ideer ind og udvalgte, igennem en række afstemninger, 6 følgende anbefalinger.

Minimumsinitiativer:

- Indføre incitamenter i form af genanvendelsesprocenter for særlige materialer og en skatterabat ved anvendelse af cirkulære materialer.

- Adgang til affaldet – afklaring af hvem, der har retten til affaldet

- Landsdækkende, ensartet forvaltningsgrundlag (Grænseværdier, analyseparametre, tilsynspraksis, krav om selektiv nedrivning)

Ambitiøse initiativer:

- Omstilling til en cirkulær nationaløkonomisk politik  

- Krav til ressourcepas for nye bygninger, indeholdende anbefalinger til, hvordan materialerne senere kan bruges.

- Sikre upcycling frem for downcycling, særligt for de store fraktioner som beton, sanitet og isoleringsmaterialer

De seks initiativer vedr. bygge- og anlægsaffald, som blev videregivet til ministeren, og de øvrige 12 initiativer, som også nåede frem til den fælles afstemning under workshoppen, kan alle læses her

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.