Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Kursus: Cirkulær økonomi i praksis

Cirkulær økonomi i praksis
I samarbejde med Ouroboros udbyder DAKOFA nu et kursus på to dage om cirkulær økonomi specifikt for affaldsbranchen. Kurset afholdes d. 8.-9. marts 2018 hos DAKOFA, Vesterbrogade 149, Bygning 8, 4.sal, 1620 København V.

Udsolgt

Alle taler om cirkulær økonomi – men ved du, hvordan man arbejder med det i praksis?

Hvordan får du bæredygtighed på toppen af dagsordenen i din organisation?

Hvordan får du cirkulær økonomi til at blive en integreret udviklingsmetode i din organisation?

Har du stillet dig selv disse spørgsmål, og har du lyst til at gøre tidens trend til konkret handling, der skaber forretningsmæssig og samfundsmæssig værdi, så kom og deltag.

Det får du med hjem

Du får nye vinkler og forståelse for cirkulær økonomi

Du får værktøjer, tips og tricks til at lave de store ord om til konkrete handlinger

Du får indsigt i gældende og kommende rammebetingelser i forhold til cirkulær økonomi

Du får løftet cirkulær økonomi fra en teknisk til en forretningsmæssig disciplin

Du får udfordret dine vante tænkemåder og forståelser

Du får inspiration og erfaringer fra erfarne eksperter på området.

Kursets indhold

Der vil blive lagt vægt på, hvordan du personligt kan bruge cirkulær økonomi i din organisation, så du kan øge din gennemslagskraft. Kurset vil gennemgå grundtanken og grundelementerne i cirkulær økonomi som et mindset og som udviklingsmetode. På kurset vil vi illustrere, hvad cirkulær økonomi kan bruges til - uanset om du sidder i en kommune, virksomhed eller en organisation – samt give dig konkrete værktøjer til at tænke og arbejde cirkulært med dit fagområde samt ift forretningsudvikling, erhvervsudvikling, nye løsninger og et skift i måden at se og arbejde med affald.

Dag 1 

Formiddag: Hvad er grundtanken i Cirkulær økonomi

➔   Hvad er cirkulær økonomi, hvorfor kommet det og hvor er det på vej hen? 

➔   Hvem rører på sig og hvordan?

➔   Hvordan arbejder man med cirkulær økonomi?

➔   Dine tre største udfordringer belyst i et cirkulær økonomi-perspektiv

Eftermiddag: Affaldssektoren ved en korsvej – nye rammer og roller på vej? 

➔   Hvor kommer vi fra? – og hvor skal vi hen?

➔   Det grundlæggende mindset bag affaldslovgivninge og cirkulær økonomi 

➔   Hvor er der muligheder og hvor er der sammenstød

➔   Et kig i krystalkuglen 

Dag 2 

Formiddag: Nye roller og nye muligheder – fra tænkning til handling

➔   Fra affaldshåndtering til ressourceforvalter – hvad er det nye roller

➔   Gruppearbejde baseret på udvalgte cases 

➔   Ud fra de valgte cases vil der blive arbejdet med metoden og værktøjerne i den cirkulære økonomi

Eftermiddag: Hvordan kommer jeg videre

➔   Der arbejdes metode og værktøjer i relation til deltagernes egne cases 

➔   Der arbejdes med udvikling af egen CØ-handlingsplan 

Tid og sted:

8.-9. marts hos DAKOFA, Vesterbrogade 149, Bygning 8, 4.sal, 1620 København V.

Målgruppe:

Alle aktører i den danske affalds- og ressourcesektor såvel offentligt som privat ansatte og ledere, der arbejder med affald, erhvervsudvikling samt innovation og udvikling. 

Form:

I undervisningen veksler vi mellem korte oplæg, arbejde i mindre grupper og træning i metoder og værktøjer.

Underviserne:

Jasper Steinhausen
Business Advisor og ejer, Ouroboros AS

Jasper er formentligt Skandinaviens bedste til at omsætte og forklare cirkulær økonomi, så det bliver konkret, relevant og forretningsmæssigt. Jasper er medstifter og ejer af firmaet Ouroboros der tilsammen har mere end 25års erfaring med den cirkulære tænkning og har hjulpet en række virksomheder, kommuner og regioner med, at omsætte cirkulær økonomi fra teori til praksis.

Fra DAKOFA deltager:

Souschef, cand.scient.pol., Annette Braunstein, DAKOFA

Annette har 17 års erfaring inden for affalds- og ressourcesektoren, nationalt såvel som internationalt. Annette har specialiseret sig i beslutningsprocesser inden for det miljøpolitiske område og har i mange år haft fokus på udviklingen i EU-lovgivningen. Derudover er Annette erfaren proceskonsulent, og har igennem de sidste 5 år medvirket i diverse facilliteringsopgaver inden for cirkulær økonomi på affald- og ressourceområdet. 

Seniorkonsulent, Civil ingeniør (Ph.D) Jette Bjerre Hansen, DAKOFA

Jette Bjerre Hansen har mere end 20 års erfaring med at arbejde med affalds- og ressourcespørgsmål både som forsker ved DTU (ph.d.-studerende), som rådgiver hos DHI og nu som fagkonsulent hos DAKOFA. Jette Bjerre Hansen vil på kurset bidrage med omsætning af CØ tankegangen til konkrete eksempler.

OBS:
Der vil være fællesspisning om aftenen for dem der har lyst. Dette er inkluderet i deltagergebyret. Vedrørende evt. overnatning i forbindelse med kurset, så skal det bestilles af deltageren selv, og prisen er ikke inkluderet i deltagergebyret.

 

 

Hvornår

Start: 08. marts 2018 - kl. 09.30
Slut: 09. marts 2018 - kl. 15.00

Hvor

DAKOFA
Vesterbrogade 149, Bygning 8, 4.sal1620 København V.

Deltagergebyr

Pris medlemmer, ekskl. moms
DKK 6.000,00
Pris ikke-medlemmer, ekskl. moms
DKK 8.000,00

Framelding

Tilmelding er bindende efter
22. februar 2018

NB

Tilmelding er bindende fra og med 8 dage inden arrangementets afholdelse. DAKOFA forbeholder sig ret til at aflyse med samme varsel uden ansvar for eventuelle følgeomkostninger for de på dette tidspunkt tilmeldte.

Se deltagere
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.