Webinar: Carbon Capture i affaldssektoren – hvor skal vi fange CO2 og hvad skal der ske med det bagefter?

Carbon Capture i affaldssektoren – hvor skal vi fange CO2 og hvad skal der ske med det bagefter?
Hvad indgår i de nye danske planer om kulstoffangst og lagring, og hvordan arbejder forskellige aktører i affaldssektoren med kulstoffangst?

Kulstoffangst, -transport og -lagring eller -udnyttelse (CCSU) spiller en væsentlig rolle i planerne for at reducere udledningen af CO2 i Danmark. Et bredt flertal i Folketinget har således vedtaget aftalen ”En køreplan for fangst, transport og lagring af CO2. Anden del af en samlet CCS-strategi” den 14. december 2021. Aftalen afsætter midler til at støtte de første fuldskalaanlæg til at fange kulstof i Danmark og viser vejen til at få teknologien anvendt på forskellige emissionskilder med stort og koncentreret udslip af CO2.

Vi skal høre om, hvordan teknologien konkret fungerer og mulighederne for at videreudvikle integrationen af den på de konkrete affaldshåndteringsanlæg. Det er især på affaldsforbrændingsanlæg og større biogasanlæg, at kulstoffangst forventes at få væsentlig betydning. Endelig skal vi høre om og diskutere, hvordan de økonomiske rammebetingelser må udvikles, så potentialerne for kulstoffangst kan realiseres og uden, at vi sætter de miljømæssige fordele over styr.

Program

12:30-12:40
Velkomst og introduktion
Morten Carlsbæk, DAKOFA
Morten Carlsbæk
Morten Carlsbæk
Morten har mere end 25 års erfaring med affaldshåndtering, R&D og lovgivning fra både private og offentlige ansættelser i Danmark og samarbejder med andre lande. Han er netværksfacilitator for DAKOFAs netværk for energi & klima og for netværk for bio- og slambehandling og har specialistviden inden for biologisk affaldsbehandling. Han har bl.a. arbejdet i det tidligere Forskningscenter for Skov & Landskab, i Solum Gruppen samt i Miljøstyrelsens enhed for Jord og affald, hvor han arbejdede med WEEE, miljøteknologi og -eksport samt organisk affald. Morten er uddannet cand. hort. fra KVL.
Annette Braunstein, DAKOFA
Annette Braunstein
Annette Braunstein
Annette har i samarbejde med DAKOFAs direktør ansvaret for foreningens udvikling af strategier og handlingsplaner. Annette varetager den daglige koordinering af foreningens aktiviteter samt projektledelsen af div. faciliteringsopgaver. Annette er ligeledes facilitator for Teknisk Råd, for DAKOFAs juranetværk samt assisterer direktøren med sekretariatsfunktionen for DAKOFAs bestyrelse. Annette er cand.scient.pol. med speciale i EU’s miljøpolitik og har international fortid bag sig fra ISWA. Annette har desuden en HD i Organisation & Ledelse samt en videregående systemisk proceskonsulentuddannelse.
12:40-13:00
Hvordan virker kulstoffangst, og hvor er de tekniske og energimæssige udfordringer?
Philip L. Fosbøl, DTU
Philip L. Fosbøl
DTU
13:00-13:10
Spørgsmål
13:10-13:50
Hvad er de danske planer for kulstoffangst, -transport, -lagring og -anvendelse?
Thor Iversen, Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
Thor Iversen
Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
13:50-14:10
Spørgsmål
14:10-14:30
Pause
14:30-14:45
Økonomi ved kulstoffangst og -transport for danske affaldsforbrændingsanlæg
Christian Riber, Rambøll Danmark A/S
Christian Riber
14:45-15:00
Undersøgelser og planer for kulstoffangst og -afsætning for biogasanlæg
Mette Smedegaard Hansen, Nature Energy
Mette Smedegaard Hansen
Nature Energy
15:00-15:25
Paneldebat om en bæredygtige implementering af CCSU for affalds- og ressourcesektoren?
15:25-15:30
Afrunding og tak for i dag

v/ DAKOFA

Du bruger Internet Explorer - hvis du oplever problemer med at tilmelde dig, skift da browser til Chrome eller Firefox...

Hvornår

27. januar 2022
kl. 12.30 - 15.30

Hvor

Online via Zoom

Deltagergebyr

Pris medlemmer, ekskl. moms
DKK 950,00
Pris ikke-medlemmer, ekskl. moms
DKK 1.450,00

NB

Tilmelding er bindende fra og med 8 dage inden arrangementets afholdelse. DAKOFA forbeholder sig ret til at aflyse med samme varsel uden ansvar for eventuelle følgeomkostninger for de på dette tidspunkt tilmeldte.

Download program
Se deltagere
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.