Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Bygherrer og affaldssektor i dialog ved dette års debatsession på Building Green

05. november 2018
Bygherrer og affaldssektor i dialog ved dette års debatsession på Building Green
Traditionen tro havde DAKOFA arrangeret en debat på Building Green Messen i Forum. I år skete dette i samarbejde med Byggesocietetets Bæredygtighedsudvalg. Temaet for debatten var ”Luk hullet i den cirkulære økonomi”. Målet var, at få de to ender i værdikæden til at mødes til en dialog om afsætning og efterspørgsel på de genbrugte og genanvendte byggematerialer.

Efter en kort velkomst fra Niels Trap, formand for DAKOFAs netværk for bygge- og anlægsaffald og medlem af Byggesocietetets Bæredygtighedsudvalg, skød Erik Lauritzen fra Lauritzen Advising debatten i gang med en klar opfordring til bygherrerne om at tage ansvar for at skabe en efterspørgsel på de sekundære råstoffer (se inspirationsoplægget her). 

Debatten kom dette år til at handle om de store barrierer, for at genbrugte og genanvendte sekundære råstoffer bliver et naturligt valg i nyt byggeri. For bygherre handler det i høj grad om risikominimering i det enkelte projekt, og på den konto fravælges genbrugte og genanvendte råstoffer oftest. Et spadestik dybere viste, at især sikkerhed for forsyning og tilgængelighed af sekundære råvarer, dokumentation for kvalitet og ansvar er de store bekymringer og udfordringer hos bygherre. I affaldssektoren har man de senere år arbejdet hårdt på at imødekomme netop nogle af disse udfordringer, men også her efterspørger man rammer, der sikrer bedre styring af byggeaffaldet og tilgængelighed for oparbejdning til genanvendte byggematerialer. 

Debatten viste med al tydelighed, at vejen til genbrug og genanvendelse som en naturlig del af al nybyggeri er lang og belagt med udfordringer, men der var hos aktørerne ikke længere en tvivl om, at det er vejen vi skal gå. Dette blev i særdeleshed understreget, da debatten tog en 180 graders drejning. Jens Lind Gregersen fra Region Hovedstaden fortalte, at Regionens naturlige råstoffer vil slippe op inden for en tidshorisont på omkring 10 år. Dette sker samtidig med, at prognoserne for fremtidens behov for byggeri viser et stadigt stigende behov for bygget areal. Forsyningssikkerhed og risikominimering er derfor også et emne, når det handler om de primære råstoffer, men formentlig på et regionalt eller nationalt plan. 

Debatten kunne have fortsat lang tid ud over den afsatte time takket være et veloplagt debatpanel og de gode spørgsmål og indspark fra de mange engagerede deltagere.       

DAKOFA og Byggesocietetets Bæredygtighedsudvalg håber, at vi med denne debat kun lige har taget hul på et konstruktivt samarbejde mellem bygherrerne og affaldssektoren om mere og bedre genbrug og genanvendelse af de sekundære ressourcer i byggeaffaldet. 

I paneldebatten deltog: 

  • Jens Breinholt, Projektdirektør i Pension Danmark 
  • Anna-Mette Monelly, Bæredygtighedschef, NCC 
  • Carsten Plambech Pedersen, Projektudviklingschef i NPV 
  • Claus Nielsen, Direktør i Gamle Mursten 
  • Ebbe Naamansen, Head of Group Sustainablity i RGS Nordic

Vil du vide mere, er du velkommen til at kontakte DAKOFA eller Byggesocietetets Bæredygtighedsudvalg.

Læs mere i vidensbanken

Bygge- og anlægsaffald
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.