Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Konference: Bygge- og anlægsaffald - viden og erfaringer du ikke kan undvære!

Bygge- og anlægsaffald - viden og erfaringer du ikke kan undvære!
På denne konference vil du blive opdateret på, hvilke større initiativer der pågår i Danmark, og som vil sætte retningen for fremtidens håndtering og anvendelse af byggeaffald. Du vil med denne viden være godt klædt på til at kunne bidrage i egen organisation til udvikling og omstilling mod mere og bedre genbrug og genanvendelse af bygge- og anlægsaffaldet.

Der igangsættes og gennemføres lige nu en række større initiativer, som alle har til formål at udvikle rammer, teknologier, metoder og andre værktøjer til fremme af cirkulært byggeri. På konferencen vil vi tage fat i de seneste igangsatte initiativer, som kan forventes at bidrage med konkrete værktøjer til at imødekomme de mange forhold, som både byggebranchen og affaldsbranchen peger på som barrierer for bedre og mere genbrug og genanvendelse. Der sættes særligt fokus på kortlægning af potentialerne, konkrete krav og retningslinjer for selektiv nedrivning, systemer til sporbarhed samt dokumentation af de sekundære byggematerialers kvalitet. 

Du får således et godt indblik i, hvad der arbejdes med og hvad det kan forventes at få af betydning for fremtidens håndtering og anvendelse af byggeaffald.  

Konferencen er derfor relevant for alle, som arbejder med byggeaffald til dagligt, og for dem som ønsker at holde sig orienteret om, hvad der foregår på området.

Program

9:00-9:30
Kaffe og registrering
9:30-9:50
Velkomst og introduktion

Overblik over de politiske initiativer

Session 1: De politiske vinde og drivers

9:50-10:15
Dansk Byggeri’s bæredygtighedspolitik – hvad betyder det for genbrug og genanvendelse af byggeaffald

Dansk Byggeri har netop lanceret en bæredygtighedspolitik – Hvad indeholder denne, som kan fremme udviklingen mod mere og bedre genanvendelse af byggeaffaldet? Hvordan får vi strategien til at blive til virkelighed?

10:15-10:40
Kaffepause
10:40-11:05
Regionernes vej mod en bæredygtig råstofforvaltning
Bente Villumsen, Regionernes Videncenter for miljø- og ressourcer
Bente Villumsen
Regionernes Videncenter for miljø- og ressourcer

Regionerne, som er ansvarlige for råstofplanlægningen, er i stigende grad opmærksomme på behovet og mulighederne for at arbejde med CØ inden for råstofplanlægningen. Regionerne barsler derfor med nye initiativer for sekundær råstofplanlægning.

Session 2: Hvad kan vi lære fra de allerede gennemførte projekter, og hvad skal vi være opmærksom på at bringe med videre i nye projekter?

11:05-11:30
Erfaringer fra genanvendelse af beton i Sydhavn Genbrugscenter.
Erik Krogh Lauritzen, Lauritzen Advising
Erik Krogh Lauritzen

I Sydhavn Genbrugscenter er størstedelen af betonkonstruktionerne og belægningerne på containerpladsen udført med nedknust beton som henholdsvis tilslag og bærelag.
Den knuste beton kommer fra nedrivning af en skorsten på Amager og bjælker fra Amagercentret. Indlægget vil omhandle erfaringerne fra alle aktiviteter i den samlede værdikæde fra nedrivning via transformation til nybyggeri. Der sættes fokus på fordele og ulemper med særligt hensyn til cirkulær økonomi og reduktion af CO2.

11:30-11:55
De vigtigste læringer fra projektet Circularity City
Niels Mikkelsen, Minor Change Group
Niels Mikkelsen

Circularity City er et projekt, der skal booste både udbud og efterspørgsel af cirkulære løsninger i byggebranchen. Et af de fire fokusområder er genanvendelse. Projektet har været i gang nogle år, og her skal vi høre om de vigtigste læringer fra de cases, som er gennemført under projektet.

11:55-12:15
Historien om Teknik og Miljø ́s nye hus – med fokus på erfaringer med genbrugs- og genanvendte materialer
Bente Damgaard Sejersen, Aarhus Kommune
Bente Damgaard Sejersen
Aarhus Kommune

Aarhus kommune har bygget nyt kommunehus i Brabrand. Bæredygtighed, genbrug og genanvendelse har været højt på dagsordenen. Nu kan du få hele historien, om hvordan det er gået, fra bygherre selv - suppleret med eksempler fra andre byggerier i Aarhus.

12:15-13:15
Frokost

Session 3: Selektiv nedrivning, sporbarhed og dokumentation

13:15-13:40
Tracimat – et system til selektiv nedrivning og sporbarhed i Belgien
Willem Moens, TRACIMAT
Willem Moens
TRACIMAT

TRACIMAT er en organisation, der er etableret af en sammenslutning af organisationer, som repræsenterer bygherre, nedrivere, genanvendelsesaktører og rådgivere. Gennem Tracimat certificeres den selektive nedrivningsproces, og dette indebærer sporbarhed i nedrivningsprocessen og under den efterfølgende håndtering. Et stærkt samarbejde i værdikæden er prioriteret, og miljørisici under nedrivningsprocessen reduceres og renere affaldsstrømme frigives til genanvendelse af høj kvalitet. Tracimat udvikles hele tiden systemet og seneste er der planer om at opbygge en database over hvilke materialer, bygninger indeholder. Kom og hør hvordan de i Belgien arbejder med selektiv nedrivning og dokumentation af byggeaffaldets kvalitet.

Oplægget holdes via Skype og på engelsk

13:40-14:15
Selektiv nedrivning i Danmark
Katrine Hauge Smith, Teknologisk Institut
Katrine Hauge Smith

Miljøstyrelsen har igangsat et projekt om selektiv nedrivning, som har til formål at konkretisere, hvordan selektiv nedrivning kan gennemføres i Danmark. Oplægget vil give en introduktion til, hvordan man tænker opgaven løst.

14:15-14:35
Sporbarhed fra nedrivning til afsætning af genanvendt byggeaffald – et projekt i Københavns kommune
Christian Sandholdt, Københavns Kommune, Bæredygtigt byggeri og genbrug
Christian Sandholdt

Københavns Kommune gennemfører sammen med Norrecco og Sweco et projekt om sporbarhed. I dette oplæg fremlægges de første resultater af projektet.

14:35-15:00
Kaffepause

Session 4: De nye EU-projekter om byggeaffald med danske partnere

15:00-15:25
City Loops
Laura Heron Jessen, Høje Taastrup Kommune
Laura Heron Jessen
Erika Yates, Høje-Taastrup Kommune
Erika Yates

Høje Taastrup Kommune deltager som en ud af 6 danske partnere i et nyt EU-projekt om bygge- og anlægsaffald. I dette oplæg skal du høre om de aktiviteter, som kommunen skal bidrage til, deres forventninger til projektets resultater samt hvilken betydning kommunen håber, at det får fremadrettet.

15:25-15:50
Nyt EU projekt: CIRCuIT – Cirkulært byggeri
Mette Skovgaard, DAKOFA
Mette Skovgaard
15:50-16:00
Spørgsmål og afslutning
Du bruger Internet Explorer - hvis du oplever problemer med at tilmelde dig, skift da browser til Chrome eller Firefox...

Hvornår

27. august 2019
kl. 09.00 - 16.00

Hvor

B!NGS’ konferencelokale
Vesterbrogade 1491620 København V.

Deltagergebyr

Pris medlemmer, ekskl. moms
DKK 3.250,00
Pris ikke-medlemmer, ekskl. moms
DKK 5.300,00
Pris studerende/Ph.D studerende tilhørende medlemsuddannelsesinstitution, ekskl. moms
DKK 550,00

Framelding

Tilmelding er bindende efter
13. august 2019

NB

Tilmelding er bindende fra og med 8 dage inden arrangementets afholdelse. DAKOFA forbeholder sig ret til at aflyse med samme varsel uden ansvar for eventuelle følgeomkostninger for de på dette tidspunkt tilmeldte.

Download program
Se deltagere
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.