Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Kursus: Bygge- og anlægsaffald. Tilsyn, håndhævelse, politianmeldelse og straf

Bygge- og anlægsaffald. Tilsyn, håndhævelse, politianmeldelse og straf
DAKOFA tilbyder en enestående mulighed for at deltage i et kursus, hvor en erfaren sagsbehandler, advokat og anklager underviser i forløbet fra konstatering af et ulovligt forhold til domfældelse.

Når bygninger renoveres eller nedrives, er det kommunen, der fører tilsyn efter affaldsbekendtgørelsens bestemmelser. Det kræver selvsagt et godt kendskab til lovgivningen, men det kræver også en god forståelse for, hvordan opgaven tilgås, tilrettelægges, gennemføres og følges op. I mange tilfælde er en god dialog et godt værktøj, men der kan også være tilfælde, hvor det viser sig, at der er tale om et ulovligt forhold. Her kan det være nødvendigt med en lovliggørelse og en stillingtagen til, om der skal indgives politianmeldelse. 

På dette kursus tager vi fat på de mange spørgsmål og usikkerheder, der kan opstå undervejs og ser på, hvordan man bedst muligt (for alle parter) kommer igennem et forløb hvad enten, det er en afgørelse vedrørende et lovligt eller ulovligt forhold. 

Kurset holdes d. 24. april 2019 fra kl. 09.00 - 16.30, hos DAKOFA på Vesterbrogade 149, bygning 8, 4. sal, 1620 København V. Kurset henvender sig især til sagsbehandlere i kommunerne, som sidder med bygge- og anlægsaffald og/eller med affaldstilsynet i relation til bygge- og anlægsaffald, men alle, der arbejder med affaldsområdet kan drage nytte af at deltage. 

Det skal du høre om på kurset:

 • Tilrettelæggelse og opfølgning på et affaldstilsyn
 • Håndtering af et ulovligt forhold. Hvornår kan en lovliggørelse komme på tale, retlig, fysisk eller begge dele?
 • Anmeldelse af et ulovligt forhold til politiet. Hvilke oplysninger skal indgå, hvordan udmåles bødens størrelse mm.
 • Afgørelser, hvornår kan de påklages?
 • Politiets modtagelse og behandling, herunder samarbejdet med den kommune, der har indgivet politianmeldelse
 • Politiets efterforskning, sigtelse, tiltale, udformning af anklageskrift og gennemførelse af sagen i retten
 • Konkrete eksempler på politianmeldelser af ulovlige forhold
 • En kommunal sagsbehandlers erfaring fra konkrete sager

Det får du med hjem fra kurset:

 • Viden om hvordan det gode affaldstilsyn tilrettelægges, gennemføres og følges op
 • Overblik over reglerne for at gennemføre affaldstilsynet
 • Viden om mulighederne for opfølgning på ulovlige forhold
 • Viden om hvordan en anmeldelse af et ulovligt forhold håndteres og udfærdiges  
 • Viden om politiets arbejde med anmeldelser
 • Viden om samarbejdet mellem kommunen, advokaten og politiet 
 • Et netværk af kollegaer, der alle har erfaringer at dele ud af

Undervisere:

 • Henriette Soja, Advokat og partner, Horten advokatpartnerselskab
 • Rikke Hald, Senioranklager og fagansvarlig særlov, Advokaturen for Specielle Straffesager, Nordsjællands Politi
 • Charlotte Thostrup Lund, Miljøtekniker, Lyngby-Taarbæk Kommune

Yderligere information:

Der er 30 pladser på kurset og det gennemføres med minimum 15 deltagere. Spørgsmål vedrørende kurset kan rettes til Jette Bjerre Hansen (jbh@dakofa.dk).

Program

9:00-9:30
Velkomst, præsentation af deltagerne og introduktion til dagsen program

v/ Jette Bjerre Hansen

9:30-9:45
Tilrettelæggelse og opfølgning på et affaldstilsyn

v/ Henriette Soja

Herunder bevisoptagelse og bevissikring, hvornår der gives påbud og forbud samt muligheden for at klage.

10:45-11:00
Pause
11:00-11:30
Anmeldelse af ulovlige forhold til politiet

v/ Henriette Soja

Hvilke oplysninger skal indgå og hvordan udmåles bødens størrelse mm. Praktisk eksempel på klassificering af farligt affald.

11:30-12:15
Gruppearbejde - politianmeldelse af ulovligt forhold med udgangspunkt i konkrete eksempler

Præsentation af eksempler - øvelsen tager udgangspunkt i en konkret case som præsenteres. Der arbejdes i grupper med udformning af en anmeldelse.

12:15-13:15
Frokost og lille gåtur
13:15-13:45
Opsamling fra gruppearbejde og opfølgning på de konkrete cases

v/ Henriette Soja

14:15-15:00
En kommunal sagsbehandlers erfaring fra konkrete sager

v/ Charlotte Thostrup-Lund

15:00-15:25
Pause
15:25-16:15
Politiets efterforskning, sigtelse, tiltale, udformning af anklageskrift og gennemførelse af sagen i retten

v/ Rikke Hald

16:15-16:30
Opsamling og afslutning

v/ Jette Bjerre Hansen

Du bruger Internet Explorer - hvis du oplever problemer med at tilmelde dig, skift da browser til Chrome eller Firefox...

Hvornår

24. april 2019
kl. 09.00 - 16.30

Hvor

DAKOFA
Vesterbrogade 149, Bygning 8, 4. sal1620 København V.

Deltagergebyr

Pris medlemmer, ekskl. moms
DKK 4.000,00
Pris ikke-medlemmer, ekskl. moms
DKK 5.000,00

Framelding

Tilmelding er bindende efter
10. april 2019

NB

Tilmelding er bindende fra og med 8 dage inden arrangementets afholdelse. DAKOFA forbeholder sig ret til at aflyse med samme varsel uden ansvar for eventuelle følgeomkostninger for de på dette tidspunkt tilmeldte.

Download program
Se deltagere
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.