Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Kursus: Bygge- og anlægsaffald. Tilsyn, håndhævelse, politianmeldelse og straf

Bygge- og anlægsaffald. Tilsyn, håndhævelse, politianmeldelse og straf

DAKOFA tilbyder en enestående mulighed for at deltage i et kursus, hvor en erfaren sagsbehandler, advokat og anklager underviser i forløbet fra konstatering af et ulovligt forhold til domfældelse.

Når bygninger renoveres eller nedrives, er det kommunen, der fører tilsyn efter affaldsbekendtgørelsens bestemmelser. Det kræver selvsagt et godt kendskab til lovgivningen, men det kræver også en god forståelse for, hvordan opgaven tilgås, tilrettelægges, gennemføres og følges op. I mange tilfælde er en god dialog et godt værktøj, men der kan også være tilfælde, hvor det viser sig, at der er tale om et ulovligt forhold. Her kan det være nødvendigt med en lovliggørelse og en stillingtagen til, om der skal indgives politianmeldelse. 

På dette kursus tager vi fat på de mange spørgsmål og usikkerheder, der kan opstå undervejs og ser på, hvordan man bedst muligt (for alle parter) kommer igennem et forløb hvad enten, det er en afgørelse vedrørende et lovligt eller ulovligt forhold. 

Kurset holdes d. 24. april 2019 fra kl. 09.00 - 16.30, hos DAKOFA på Vesterbrogade 149, bygning 8, 4. sal, 1620 København V. Kurset henvender sig især til sagsbehandlere i kommunerne, som sidder med bygge- og anlægsaffald og/eller med affaldstilsynet i relation til bygge- og anlægsaffald, men alle, der arbejder med affaldsområdet kan drage nytte af at deltage. 

Det skal du høre om på kurset:

 • Tilrettelæggelse og opfølgning på et affaldstilsyn
 • Håndtering af et ulovligt forhold. Hvornår kan en lovliggørelse komme på tale, retlig, fysisk eller begge dele?
 • Anmeldelse af et ulovligt forhold til politiet. Hvilke oplysninger skal indgå, hvordan udmåles bødens størrelse mm.
 • Afgørelser, hvornår kan de påklages?
 • Politiets modtagelse og behandling, herunder samarbejdet med den kommune, der har indgivet politianmeldelse
 • Politiets efterforskning, sigtelse, tiltale, udformning af anklageskrift og gennemførelse af sagen i retten
 • Konkrete eksempler på politianmeldelser af ulovlige forhold
 • En kommunal sagsbehandlers erfaring fra konkrete sager

Det får du med hjem fra kurset:

 • Viden om hvordan det gode affaldstilsyn tilrettelægges, gennemføres og følges op
 • Overblik over reglerne for at gennemføre affaldstilsynet
 • Viden om mulighederne for opfølgning på ulovlige forhold
 • Viden om hvordan en anmeldelse af et ulovligt forhold håndteres og udfærdiges  
 • Viden om politiets arbejde med anmeldelser
 • Viden om samarbejdet mellem kommunen, advokaten og politiet 
 • Et netværk af kollegaer, der alle har erfaringer at dele ud af

Undervisere:

 • Henriette Soja, Advokat og partner, Horten advokatpartnerselskab
 • Rikke Hald, Senioranklager og fagansvarlig særlov, Advokaturen for Specielle Straffesager, Nordsjællands Politi
 • Charlotte Thostrup Lund, Miljøtekniker, Lyngby-Taarbæk Kommune

Yderligere information:

Der er 30 pladser på kurset og det gennemføres med minimum 15 deltagere. Spørgsmål vedrørende kurset kan rettes til Jette Bjerre Hansen (jbh@dakofa.dk).

Hvornår

24. april 2019
kl. 09.00 - 16.30

Hvor

DAKOFA
Vesterbrogade 149, Bygning 8, 4. sal1620 København V.

Deltagergebyr

Pris medlemmer, ekskl. moms
DKK 4.000,00
Pris ikke-medlemmer, ekskl. moms
DKK 5.000,00

Framelding

Tilmelding er bindende efter
10. april 2019
Se deltagere
Del denne side