Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Seminar: Bygge- og anlægsaffald i de kommunale regulativer

Bygge- og anlægsaffald i de kommunale regulativer
Seminaret afholdes mandag d. 30. april 2018 kl. 10.00 - 14.30 hos DAKOFA,
Vesterbrogade 149, bygning 8, 4 sal, 1620 København V

Bygge- og anlægsaffald fra mindre renoveringer og nedrivninger udgør en stor delmængde af den samlede mængde af bygge- og anlægsaffald. Samtidig er det en delmængde af affaldet, som kan give visse udfordringer i forhold til at sikre, at lovgivningen overholdes, herunder anmeldelse, screening, kortlægning og sortering. Bygge- og anlægsaffaldet kan både stamme fra erhverv og husholdninger. Vi har tidligere i DAKOFA gjort meget ud af at se på kommunernes rolle og begrænsede hjemmelsgrundlag i forhold til de mængder, der stammer fra erhverv, og som ikke er omfattet af de kommunale ordninger.

På dette seminar sætter vi fokus på rækkevidden af hjemmelsgrundlaget for de kommunale ordninger for bygge- og anlægsaffald, herunder for husholdningerne. Seminaret vil fokusere på kommunernes mulighed for og pligt til gennem udarbejdelse af regulativer at sikre håndtering af affaldet i overensstemmelse med affaldshierarkiet. Herunder tænkes eksempelvis på tilvejebringelse af et tilstrækkeligt oplyst grundlag til sikring af korrekt videre håndtering af bygge- og anlægsaffaldet.

Formålet med dagen er at give overblik over de lovgivningsmæssige rammer for udarbejdelse af et regulativ for bygge- og anlægsaffald fra husholdninger samt deponerings- og forbrændingsegnet bygge- og anlægsaffald fra erhverv. Det er endvidere formålet at udforske, hvordan regulativer og de kommunale ordninger kan indrettes, så en teknisk udfordrende affaldsstrøm håndteres bedst muligt og i overensstemmelse med reglerne. Vi håber, at dagen vil give inspiration til, hvordan et regulativ for bygge- og anlægsaffald fra husholdninger kan tage form i praksis.

Program

9:30-10:00
Registrering og morgenbrød
10:00-10:10
Velkomst

DAKOFA

10:10-10:25
Udfordringer og kendetegn for bygge- og anlægsaffaldet fra husholdninger

DAKOFAs netværk for bygge- og anlægsaffald

10:25-11:10
Rammer og regler for bygge- og anlægsaffaldet fra husholdninger samt deponerings- og forbrændingsegnet affald fra erhverv i de kommunale regulativer
Jacob Brandt, Bech-Bruun
Jacob Brandt
Bech-Bruun
11:10-11:25
Pause
11:25-11:40
Et kig ind i de gældende regulativer
Dorte Hvid Jacobsen, Rambøll
Dorte Hvid Jacobsen
Rambøll

Som et led i arbejdet med en ” plan for håndtering af bygge- og anlægsaffald på Sjælland” for de sjællandske kommuner har Rambøll gennemgået de kommunale regulativer. Der gives et overblik over det typiske indhold i regulativerne for byggeaffaldet samt ligheder og forskelligheder.

11:40-12:10
Hvilke krav kan der under rimelig hensyntagen til økonomi, tid og praktik stilles til anmeldelse, sortering, undersøgelser osv. til bygge- og anlægsaffaldet fra husholdningerne samt deponerings- og forbrændingsegnet affald fra erhverv?
Maria Ekblad, Golder Associates
Maria Ekblad
Golder Associates
Jacob Brandt, Bech-Bruun
Jacob Brandt
Bech-Bruun
12:10-12:40
Sandwich

Hvordan håndteres de korrekt sorterede affaldsstrømme i praksis, og hvordan spiller ”det gode regulativ” sammen med driften af ordningen?

Oplægsholderne sætter fokus på de centrale udfordringer, der er i forhold til at skabe den nødvendige sammenhæng mellem den ordning, som foreskrives i regulativet, og den logistik, der skal varetage den videre håndtering.

12:40-13:10
Erfaringer fra genbrugsstationerne
Linda Rebien, Amager Ressource Center
Linda Rebien
Amager Ressource Center
Peter Lindequist Madsen, Reno Djurs
Peter Lindequist Madsen
Reno Djurs
13:10-13:25
Bedre håndtering af bygge- og anlægsaffaldet på genbrugsstationerne - et initiativ mellem DAF, KL og Miljøstyrelsen
Niels Remtoft, Dansk Affaldsforening
Niels Remtoft
Dansk Affaldsforening
13:25-13:40
Deponering og forbrænding
Ole Hjelmar, Danish Waste Solution
Ole Hjelmar
Danish Waste Solution
13:40-13:55
Farligt Affald
Hans-Henrik Källstrøm, Helsingør Kommune
Hans-Henrik Källstrøm
Helsingør Kommune
13:55-14:55
Workshop

Det er tanken, at vi opdeles i grupper, som får 40 min. til at formulere de centrale regulativbestemmelser for en ordning for bygge- og anlægsaffald fra husholdninger.

Hver gruppe fremlægger herefter deres formulering, som vil blive drøftet i plenum.

14:55-15:00
Afslutning

DAKOFA

Hvornår

30. april 2018
kl. 10.00 - 15.00

Hvor

DAKOFAs lokaler
Vesterbrogade 149, bygning 8, 4. sal1620 København V

Deltagergebyr

Pris medlemmer, ekskl. moms
DKK 1.550,00
Pris ikke-medlemmer, ekskl. moms
DKK 2.600,00

Framelding

Tilmelding er bindende efter
16. april 2018

NB

Tilmelding er bindende fra og med 8 dage inden arrangementets afholdelse. DAKOFA forbeholder sig ret til at aflyse med samme varsel uden ansvar for eventuelle følgeomkostninger for de på dette tidspunkt tilmeldte.

Download program
Se deltagere
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.