Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Seminar: Brugte tekstiler og tekstilaffald - Hvordan udbydes de og er der et marked?

Brugte tekstiler og tekstilaffald - Hvordan udbydes de og er der et marked?
I Danmark har vi masser af erfaring med indsamling af tekstiler fra både private og velgørende organisationer - men hvordan vil et kommende europæisk krav om separat indsamling af tekstiler samt et generelt øget fokus på tekstilressourcer påvirke indsamlingen og markedet?

På dette seminar sætter vi fokus på mulighederne for indsamling af de brugte tekstiler og forventningerne til fremtidens marked. I forhold til indsamlingen skal vi bl.a. blive klogere på offentlige aktørers muligheder og pligter i forbindelse med selv at forestå indsamling eller alternativt at udbyde indsamlingen til private aktører. Vi vil også høre om erfaringerne indtil nu, samt om der er mulighed for, at eksempelvis den nordisk udviklede certificeringsordning kan være et relevant tildelingskriterie, som kan anvendes i kommende udbud. Endelig skal vi høre, hvad der sker på både det danske og det internationale marked for brugte tekstiler – hvor kan vi afsætte de danske mængder og hvordan kan vi forvente, at udviklingen bliver fremover?

Efter frokost er der møde i DAKOFAs netværk for tekstiler. Tilmeld dig også netværksmødet her.

Program

9:00-9:30
Registrering med kaffe og morgenbrød
9:30-9:35
Velkomst
DAKOFA
DAKOFA

Session 1: Udbud af indsamlingen

9:35-10:15
Et juridisk perspektiv
Annelouise Dalgaard Pedersen, HORTEN
Annelouise Dalgaard Pedersen
HORTEN

Hvornår er tekstiler udbudspligtige og hvilken betydning vil de nye krav om separat indsamling medføre? Hvad er kommunernes hhv. pligt og ret, og hvilke krav kan de stille i et udbud?

10:15-10:35
Erfaringerne fra ARC
Linda Rebien, Amager Ressource Center
Linda Rebien
Amager Ressource Center

lI 2016 udbød ARC indsamlingen af brugte tekstiler fra deres seks ejerkommuner. I denne præsentation kan du høre om udbuddet samt hvilke kriterier, man valgte at lægge vægt på.

10:35-11:00
En nordisk certificeringsordning for brugte tekstiler – hvad kan den bruges til?
Anna Fråne, IVL, Svenska Miljöinstituttet
Anna Fråne
IVL, Svenska Miljöinstituttet

Nordisk Ministerråd har udviklet en certificeringsordning, hvor aktører, der indsamler tekstiler i Norden, kan lade sig certificere, under forudsætning af, at de kan leve op til en række krav om bl.a. miljømæssig performance og gennemsigtighed i hele værdikæden.Hør mere om ordningen, hvilke muligheder den byder på samt status for muligheden for at ansøge om certificering.

OBS! Præsentationen er på engelsk

11:00-11:25
Pause

Session 2: Markedet for brugte tekstiler i Danmark og i udlandet

11:25-11:55
Ny kortlægning af tekstil-flows i Danmark: Hvor cirkulære er vi?
David Watson, PlanMiljø
David Watson
PlanMiljø

Miljøstyrelsen har netop kortlagt de danske flows af tekstiler. Hør om resultaterne og bliv klogere på, hvor i værdikæden man ser nye muligheder.

OBS! Præsentationen er på engelsk

11:55-12:40
Hvad sker der på det internationale marked for brugte tekstiler?
Alan Wheeler, Textile Recycling Association
Alan Wheeler
Textile Recycling Association

Nogle markeder lukker, mens andre bliver overtaget af en voksende kinesisk eksport. Hvad betyder det for økonomien for indsamling i Danmark? Og hvad betyder det for målet om at øge indsamlingen både her og i resten af Europa?

OBS! Præsentationen er på engelsk

12:40-12:45
Afrunding
DAKOFA
DAKOFA

Hvornår

12. juni 2018
kl. 09.00 - 12.45

Hvor

DAKOFAs lokaler
Vesterbrogade 149, bygning 8, 4. sal1620 København V

Deltagergebyr

Pris medlemmer, ekskl. moms
DKK 1.550,00
Pris ikke-medlemmer, ekskl. moms
DKK 2.600,00

Framelding

Tilmelding er bindende efter
29. maj 2018

NB

Tilmelding er bindende fra og med 8 dage inden arrangementets afholdelse. DAKOFA forbeholder sig ret til at aflyse med samme varsel uden ansvar for eventuelle følgeomkostninger for de på dette tidspunkt tilmeldte.

Download program
Se deltagere
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.