Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Nyhed: Briterne reducerer plastemballager ad frivillighedens vej

22. januar 2021
Briterne reducerer plastemballager ad frivillighedens vej

På blot et enkelt år har britiske aktører fjernet 40% af de unødvendige emballager og øget genanvendelsen til 50%.

For to år siden lancerede briterne en køreplan for en frivillig aftale, som skulle bringe underskriverne sikkert i havn med en række ambitiøse mål for plastemballager. I en ny statusrapport gør man nu status på arbejdet, som foreløbig ser ud til at give pote.

Aktørerne, som har underskrevet den frivillige aftale, arbejder ud fra fire hovedmål: 

- At eliminere problematiske eller unødvendige engangsemballager ved hjælp af re-design, innovation eller alternative (genbrugs-) modeller. 

Her er aktørerne ifølge den nye statusrapport godt på vej mod at fjerne 6 ud af 8 af de enheder og materialer, der betegnes som enten problematiske eller unødvendige, herunder eksempelvis plastservice og sugerør. Aktørerne er også lykkedes med mere end at halvere anvendelsen af PVC, men er stadig udfordrede i forhold til eksempelvis medicinske emballager, hvor produktet er licenseret med emballagen. Ligeledes er polystyren, der eksempelvis ofte anvendes til yoghurtbeholdere, stadig en udfordring, men her har Danone eksempelvis investeret i nye teknologier, der kan producere yoghurtbeholdere fra PET eller PP.

- 100% af alle plastemballager skal kunne genbruges, genanvendes eller komposteres

I forhold til genbrug og genpåfyldning har flere af aktørerne gennemført tests, som har bidraget med nye erfaringer og forståelse for, hvordan sådanne systemer kan fungere i praksis. Målet er, at genbrug skal være mainstream i 2025. I forhold til genanvendelighed viser statusrapporten, at det især er de bløde plastemballager, så som PE- og PP film, der fortsat er den største materialebaserede udfordring, hvorfor det også er her, at fokus vil være fremover. Her har en af de underskrivende virksomheder eksempelvis udviklet en blød plastemballage af PE, som er 100% genanvendelig og som betragtes som den første af sin art i sin produktkategori.

- 70% af alle plastemballager skal genanvendes eller komposteres

I forhold til at forbedre affaldsbehandlingen arbejder aktørerne bl.a. med at sikre, at forbrugerne kan aflevere de brugte emballager til genanvendelse foran butikkerne samt med at kommunikere på emballagerne, hvordan forbrugerne skal sortere. Forøgelsen til 50% genanvendelse i 2019 skal naturligvis især ses som et resultat af de lokale myndigheders indsats, men flere af de store emballageproducenter har også investeret i teknologier og anlæg for på den måde også at sikre kapaciteten.

- 30% gennemsnitlig anvendelse af genanvendt materiale i al plastemballage

Endelig er der under den britiske aftale fokus på at skabe et marked for genanvendte materialer ved at inkorporere dem i nye emballager. Her er det gennemsnitlige indhold af genanvendt materiale steget fra 9% i 2018 til 13% i 2019. I den forbindelse vandt én af underskriverne den britiske Packaging Award, idet de har skabt en emballage, der er skabt af 90% genanvendte materialer, er 100% genanvendelig og som vejer 3,5 gram mindre end den oprindelige, tilsvarende emballage, hvilket svarer til en besparelse på mere end 14 tons plast om året.

Læs mere

Du kan finde hele statusrapporten ”Blazing a trail on plastics – Annual report 2019/2020” her.

Læs mere i vidensbanken

Cirkulær økonomiPlast
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.