Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Nyhed: BREF-note og BAT-konklusioner for affaldsbehandling er nu klar i endeligt udkast

23. oktober 2017
BREF-note og BAT-konklusioner for affaldsbehandling er nu klar i endeligt udkast

Dokumentet indeholder et endeligt udkast til BAT-konklusioner, som sætter standarder for affaldsbehandlingsindustriens miljømæssige præstation. Når BAT-konklusionerne er vedtaget af EU-Kommissionen bliver de fremadrettet bindende for danske affaldsbehandlingsanlæg omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1 og implementeres via anlæggenes miljøgodkendelser.

Joint Research Centre (JRC) har siden 2013 arbejdet for at revidere BREF noten for affaldsbehandlingsanlæg og er nu kommet så langt, at et endeligt udkast til ”Best Available Techniques (BAT) Reference Dokument for Waste Treatment” nu er publiceret. Den tekniske del af revisionsprocessen er dermed ved at være afsluttet, og den politiske behandling kan begynde. 

Det endelige udkast til BREF note og BAT konklusioner for affaldsbehandling kan hentes her.

Politisk behandling af det endelige udkast

Det endelige udkast sendes i de kommende uger til behandling i IED Article 13 Forum, som er et ekspertpanel af nedsat af Kommissionen. Ekspertpanelet består af repræsentanter fra medlemsstaterne, industrien og NGO’er. På baggrund af udtalelsen fra IED Article 13 Forum forbereder Kommissionen afstemning i IED Article 75 Komiteen. Kommissionen kan herefter vælge at vedtage foranstaltningen. Efter vedtagelse publiceres det i EU Official Journal, og BAT konklusionerne vil herefter træde i kraft. Den politiske proces forventes afsluttet i 4. Kvartal 2018.

Dansk indsats under revisionen af BREF og BAT for affaldsbehandling

Miljøstyrelsen nedsatte i 2013 et partnerskab for revision af BREF noten for affaldsbehandling og de tilhørende BAT konklusioner. En række danske virksomheder deltog i partnerskabet og sikrede sammen med Miljøstyrelsen et stærkt dansk input til revisionen. Det danske bidrag og partnerskabets arbejde kan følges her.

Hvis du vil vide mere om BREF noter og BAT konklusioner, så læs her.

Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.