Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Bredt ønske om grøn genåbning af Europa

15. april 2020
Bredt ønske om grøn genåbning af Europa
En lang række europæiske medlemsstater, virksomhedsledere og organisationer har formet en uformel alliance, der skal lægge pres på det europæiske system for en grøn genåbning af Europa.

Spredningen af COVID-19 har som bekendt betydet, at store dele af Europa er lukket ned. Men i takt med, at en gradvis genåbning kan anes i det fjerne, begynder aktører i de europæiske medlemsstater nu at diskutere, hvordan EU bedst kommer ud af krisen. En alliance af på nuværende tidspunkt 13 ministre, herunder også den danske klima-, energi- og forsyningsminister, har derfor underskrevet en uformel appel for en ”grøn genåbning” af Europa.

I apellen lægges der vægt på, at vi nu står over for en unik mulighed for at genopbygge det europæiske samfund med udgangspunkt i de behov og prioriteter, som også gjaldt inden krisen og som blev præsenteret i den europæiske Green Deal i december 2019. De massive investeringer, som EU, medlemsstaterne og virksomhederne nu skal til at gøre sig, bør derfor, ifølge underskriverne, blive med udgangspunkt i ønsket om at opbygge en ny europæisk økonomisk model, der er mere modstandsdygtig, mere beskyttende, mere selvstændig og mere inkluderende. Dét kan alt sammen ske med udgangspunkt i grønne principper, idet den grønne omstilling, som det er vist så mange gange før, er i stand til at levere jobs, vækst og øget livskvalitet samtidig med, at det skaber mere robuste samfund.

Fokus på grønne investeringer

Lige før påske åbnede Europa-Kommissionen for en høring vedrørende en Meddelelse om strategi for bæredygtig finansiering, som er en central del af den pakke, der skal gøre den europæiske økonomi grøn. I den forbindelse understregede Valdis Dombrovskis, næstformand for Kommissionen og ansvarlig for økonomi, at målet om at skabe en mere bæredygtig og modstandsdygtig økonomi samt at nå et klima-neutralt EU i 2050 vil være et hovedfokus i genopretningsfasen. I den forbindelse vil strategien for en bæredygtig finansiering være essentiel i forhold til at mobilisere kapital hertil. Ifølge næstformanden skal investeringer i bæredygtig mobilitet, fornybar energi, bygningsrenovering, forskning og innovation, genopretning af biodiversitet samt den cirkulære økonomi være top-prioritet fremover.

Læs mere

Du kan læse mere i denne artikel, som er forfattet af 13 europæiske klima- og miljøministre.

Læs mere i vidensbanken

Cirkulær økonomi
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.