Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Biopulp af madaffald kan upcycles til insektproduktion til dyrefoder

29. november 2022
Biopulp af madaffald kan upcycles til insektproduktion til dyrefoder
Nye resultater viser, at dyrefoder kan produceres på basis af fluelarver fodret med biopulp af madaffald, og at larve-ekskrementerne kan anvendes som plantegødning. Det konkluderes at være en reel mulighed for upcycling ud fra sikkerheds-, kvalitets- og økonomiske perspektiver.

En ny projektrapport viser, at biopulp af madaffald kan og er sikkert at anvende som foder til insekter, der anvendes til produktion af dyrefoder. I dag tillader EU’s biproduktforordning ikke anvendelse af tidligere fødevarer med indhold af animalske produkter som foder til insekter eller andre husdyr. Biopulpen bruges derfor i biogasanlæg.

Projekt er et samarbejde mellem Teknologisk Institut, Hannemann Engineering, Daka ReFood, Enorm Biofactory og Enomass, og forsøgene er udført i perioden 2019-2021. 

Målinger viste, at biopulp havde et fedt- og proteinindhold egnet til produktion af soldaterfluelaver og en aminosyresammensætning svarende til kyllingefoder. Tungmetaller og indholdet af mikroorganismer i biopulpen var under grænseværdien for dyrefoder.

Soldaterfluelarver produceret på biopulpen havde et fedt- og proteinindhold, som gør larverne egnede til videreforarbejdning til insektprotein og olieproduktion. Både tungmetaller, Escherichia coli og Enterococcus spp., i friske larver var alle under grænseværdien for dyrefoder. Indholdet af Enterobacteriaceae var over grænseværdien, og derfor ville larverne skulle blancheres eller tørres før anvendelse som foder uden for fødekæden (fx foder til kæledyr).

Larve-ekskrementer under < 2 mm, kaldet teknisk insektfrass, har et NPK-indhold som andre typer af plantegødning. Tungmetaller, Salmonella og E. coli var alle under grænseværdien for økologisk godkendt gødning, mens Enterococcus spp var over grænseværdien i nogle enkeltforsøg.

Det vurderes ud fra pilotprojektet, at et nyt produktionssted med opdræt af soldaterfluelarver fra biopulp vil have et investeringsafkast på ca. 5 år ved en årlig produktion på ca. 13.000 ton soldaterfluelarver.

Enorm Biofactory udenfor Horsens startede i 2018 og producerer foder til husdyr lavet på sorte soldaterfluers larver (se evt. her). De forventer at producere ca. 11.000 ton insektprotein årligt fra 2023.

Find rapporten “WICE4Soil (Waste, Insects and Circular Economy) – Et MUDP project”, oktober 2022, på Miljøstyrelsens hjemmeside her 

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.