Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Bioøkonomiens rolle i EU’s genopretning

03. maj 2021
Bioøkonomiens rolle i EU’s genopretning
Når EU og dets medlemsstater planlægger genopretning ovenpå de COVID-19 relaterede lock-downs og når de planlægger strategier og planer, der skal gøre samfundene mere modstandsdygtige i fremtiden, bør man se på bioøkonomiens rolle, påpeger en række eksperter fra EU’s Videncenter for bioøkonomi.

Som man kunne læse i sidste uges nyhed fra DAKOFA, har det ekspertnetværk, der servicerer EU's Videncenter for Bioøkonomi, netop præsenteret en række fremtidsscenarier for den europæiske bioøkonomi. I denne uge udgav eksperterne endnu en rapport, der undersøger, hvad de mest lovende løsninger og muligheder, som den europæiske bioøkonomi kan tilbyde, er, i forhold til dels at understøtte det grønne opsving efter corona-pandemien samt dels at forbedre hele systemets modstandsdygtighed i fremtiden.

Forfatterne understreger, at rapporten bygger en række foreløbige resultater, idet konsekvenserne af corona-pandemien endnu ikke kendes til fulde, men arbejder ud fra en grundlæggende antagelse om, at corona-pandemien har forårsaget pludselige økonomiske, psykologiske og til dels fysiske chok for markeder, samfundsmæssige delsystemer og mennesker, hvilket bl.a. har sat den europæiske fødevaresikkerhed og modstandskraft på spil. Ikke overraskende argumenterer ekspertpanelet for, at bioøkonomien bør spille en central rolle fremover.

I rapporten præsenteres der både en række oversigter over, hvordan hhv. fødevaresektoren, biobaserede produkter og materialer samt bioenergi er blevet påvirket af pandemien samt herefter en masse bud på, hvilke løsninger der kan være med til at genoprette og øge medlemsstaternes modstandsdygtighed i fremtiden. Her sættes der bl.a. fokus på at understøtte produktion af biobrændsler fra restprodukter og affald fra husholdningerne, at understøtte grønne infrastrukturprojekter som små biobaserede varme- og energianlæg samt støtte til udvikling af en række biobaserede produkter til både private og industrien.

Læs mere
Du kan finde hele rapporten ”Bioeconomy opportunities for a green recovery and enhanced system resilience” via dette link.

Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.