Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Nyhed: Biogasproduktionen fordoblet i Danmark på 3 år

30. november 2018
Biogasproduktionen fordoblet i Danmark på 3 år
biogas

De seneste 3 år er biogasproduktionen fordoblet i Danmark med husdyrgødning som input-materiale. Der blev produceret ca. 11,2 PJ biogas i 2017, svarende til 7 % af indenlandsk vedvarende energiproduktion. Biogassen ledes til naturgasnettet eller anvendes til elproduktion.

Der er stadig flere og større biogasanlæg i Danmark baseret på husdyrgødning, men der er meget langt til det danske mål om, at halvdelen af al husdyrgødning skal i biogasanlæg. Energistatistik 2017 viser, at der blev produceret biogas svarende til 11,2 PJ i 2017, hvilket er en fordobling i forhold til 2014. Placering og størrelse af biogasanlæggene i Danmark fremgår af et nyt kort fra Energistyrelsen.

Stigningen i den danske biogasproduktion fra 2014 til 2017 kommer fra de husdyrgødningsbaserede biogasanlæg, hvis andel af biogasproduktionen er steget fra 73 % til 87 %, mens biogasproduktionen fra andre typer af anlæg har været uændret i perioden. Biogassen er ved at finde nye anvendelser som en væsentlig og anderledes brik i Danmarks vedvarende energisystem. Ca. 44 % af biogassen ledes nu ind i naturgasnettet og 53 % anvendes til elproduktion, mens anvendelse af biogas til varmeproduktion er næsten ophørt (ifølge Foreningen Biogasbranchen, 2018).

Energistatistik 2017 viser, at de 11,2 PJ biogas udgør ca. 7 % den indenlandske vedvarende energiproduktion, varmepumper 5 %, sol 3 %, vindenergi 31 % og forbrænding af biomasse (alle slags) stod for 54 % af den indenlandske VE-produktion.

Figurer over fordeling af dansk biogasproduktion på anlægstyper og anvendelsen af gassen i 2014 og 2017 (baseret på oplysninger fra Foreningen Biogasbranchen) kan hentes her 

Energistyrelsens kort over danske biogasanlægs placering og størrelse (opdateret oktober 2018) kan hentes her 

Energistyrelsens Energistatistik 2017 kan finder her 

Note: Biogasanlæg med Biowaste (dvs. især kildesorteret organisk dagrenovation og madaffald fra servicesektoren) er ikke vist særskilt, men gassen fra biowaste er medregnet i enten Agriculture (husdyrgødningsbaserede biogasanlæg), Sewage sludge (rådnetanke på renseanlæg) eller Industry (fx. BioVækst anlægget) afhængigt af, hvor bioaffaldet tilføres.

Læs mere i vidensbanken

Energi & klimaOrganisk Affald
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.