Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Biogas Outlook 2022 - et fyldigt opslagsværk

13. september 2022
Biogas Outlook 2022 - et fyldigt opslagsværk
Brancheforeningen Biogas Danmark beskriver produktion og anvendelse af biogas i Danmark 2021-2035 i en ny publikation. Der tages udgangspunkt i to scenarier, som også inddrager potentialerne i at udnytte indfanget CO2 fra biogas til CO2-lagring (CCS) og Power-to-X (CCU). Det meste af dansk biogas eksporteres i dag; 44 % sælges til Sverige og 28 % til Tyskland.

Ifølge forordet er formålet med Biogas Outlook 2022 at give et grundigt indblik i udviklingen inden for produktion og anvendelse af biogas ud fra tilgængelige bioressourcer, herunder potentialerne i at udnytte indfanget CO2 fra biogas til CO2-lagring (CCS) og Power-to-X (CCU). Samtidig formidler rapporten forskellige data og oplysninger om biogassens afledte virkninger inden for klima, landbrug, recirkulering af næringsstoffer, vandmiljø, gasmarked og beskæftigelse.

Biogas Outlook er ikke tænkt som en rapport, der skal læses fra start til slut, men nærmere som et opslagsværk, hvor man kan finde de vigtigste faktuelle oplysninger og data om biogas i Danmark.

Rapporten er opdelt i et længere resume, og seks kapitler om henholdsvis:

  • gasforbruget
  • biomasseudnyttelsen
  • klimaeffekt
  • effekter i landbruget
  • økonomi og marked
  • CCS og Power-to-X.

CO2 fra biogas kan lagre op til 2 GW overskuds-el årligt

Biogas indeholder godt 35 % CO(kuldioxid), som skal fjernes inden biogassen kan anvendes i det danske gasnet. Beregninger viser, at det i 2030 for begge af rapportens scenarier potentielt er muligt årligt at lagre ca. 2 GW el  ved produktion af e-metan (CH4 baseret på CO2 og brint) eller ca. 1,5 GW el ved produktion af metanol (CH3OH baseret på CO2 og brint). Det forudsætter, at der adgang til brint (H2) årligt rundt, og den denne brint skal være produceret, når der er overskydende el fra vind eller solceller i energisystemet for at give klimamæssigt mening. 

Eksport af dansk biogas 

I et af afsnittene i kapitlet 'Økonomi og marked' beskrives den nuværende eksporten af danske biogas nærmere:

Hovedparten af den danske biogas er gennem en årrække blevet købt af udenlandske virksomheder med Sverige og Tyskland som de dominerende markeder. En opgørelse for 2021 viser, at 84 % af biogassen blev købt af udenlandske virksomheder. Baggrunden for den høje eksport af dansk biogas er, at især Sverige og Tyskland har markant højere CO2-fortrængningskrav samt accept af, at biogas kan leveres gennem gasnettet.

Da Danmark ikke har haft høje CO2-afgifter eller mulighed for at få afgiftsrefusion for biogas, der bliver leveret via gasnettet, har virksomhederne i Danmark ikke haft samme incitamenter til at vælge klimaneutral biogas frem for fossil naturgas. Med den politisk aftalte grønne afgiftsreform i Danmark er der lagt op til en anerkendelse af, at ustøttet biogas leveret gennem gasnettet og dokumenteret med oprindelsesgarantier kan opnå afgiftsrefusion, hvilket øger efterspørgslen efter ustøttet biogas.

Skal hele potentialet for ustøttet biogas udnyttes i Danmark vil det yderligere kræve, at CO2-fortrængningskravet kommer på niveau med Tyskland, eller at der stilles krav om avancerede biobrændstoffer.

Find Biogas Danmarks rapport "Biogas Outlook 2022. Produktion og anvendelse af biogas i Danmark 2021-2035" fra 7. september 2022 her 

Ref.: Illustrationen til denne nyhed er fra Biogas Outlook 2022 og viser fordelingen af oprindelsesgarantier fra danskproduceret biogas på de lande, hvor oprindelsesgarantierne blev købt i 2021.

Læs mere i vidensbanken

Energi & klimaOrganisk Affald
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.