Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Nyhed: Bioaffaldsbehandling i Europa - statusrapport fra European Compost Network

29. august 2019
Bioaffaldsbehandling i Europa - statusrapport fra European Compost Network

Oversigt over 18 EU-landes sortering og behandling af bioaffald og slutprodukternes anvendelse skitseret i ny rapport fra ECN, den europæiske netværksorganisation for bioaffald.

Mest iøjnefaldende ved rapporten er, at Tyskland totalt set kildesorterer mest bioaffald til biologisk behandling, mens Slovenien behandler størst mængde bioaffald pr. indbygger. Flest lande behandler kommunalt bioaffald på komposteringsanlæg.

Bioaffaldet i europæiske kommuner udgør i gennemsnit 20-60 vægt-% af det kommunale affald med et gennemsnit på 37%. European Compost Network har udarbejdet denne rapport i april 2019 for at kunne sammenligne data på tværs af landegrænser. Landene Belgien, Danmark, England, Estland, Finland, Frankrig, Holland, Irland, Italien, Litauen, Norge, Polen, Portugal, Slovenien, Sverige, Tyskland, Ungarn og Østrig er beskrevet i rapporten.

Rapporten indeholder en opgørelse af, hvilke lande der genererer mest kommunalt affald pr. indbygger, behandler den største andel kildesorteret bioaffald pr. indbygger, samt hvor stor en andel af bioaffaldet, der er behandlet på hhv. komposteringsanlæg, biogasanlæg eller kombineret biogas- og komposteringsanlæg. Rapporten viser yderligere udbredelsen af kvalitetssikring af kompost og digestat og hvorledes det er udbredt.

Find yderligere data om de enkelte lande i rapporten, som dog er ret generel og overordnet i beskrivelse af status i de enkelte lande. 

Læs om European Compost Network på  (ECN) deres hjemmeside www.compostnetwork.info.

Her "fåes" rapporten "ECN Status report 2019 - European Bio-waste Management: Overview of Bio-waste Collection, Treatment & Markets Across Europe" også. (NB: rapporten er gratis for medlemmer af ECN og kan købes til download for ikke-medlemmer)

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.