Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Konference: Bioaffald i søgelyset - krav til udsortering, øget genanvendelse, klimamål og bioøkonomi

Bioaffald i søgelyset - krav til udsortering, øget genanvendelse, klimamål og bioøkonomi

Folketinget har i den netop indgåede aftale om affaldssektorens fremtidige organisering fremsat krav om sortering af bioaffald ved en-familieboliger, etageejendomme og sommerhuse. Derudover viser en række analyser, at vi stadig finder store mængder af bioaffald i restaffaldet hos de kommuner, der allerede har en ordning. Med EU’s nye ambitiøse krav om øget genanvendelse er bioaffaldet en vigtig fraktion, og det er i denne forbindelse vigtigt at få udsorteret så store mængder som muligt samt sikre, at rejektet fra behandlingen minimeres.

I og med bioaffaldet tonser, når det drejer sig om at nå genanvendelsesmålene, er det også vigtigt at få fat i de mængder, der fremadrettet vil falde ind under kategorien husholdningslignende erhvervsaffald, som også tæller med i regnestykket, når Danmark skal opnå de nye målsætninger.

Udover, at der er fokus på at opnå genanvendelsesmålet, barsles der også med krav til virksomhedernes sortering generelt. Det er derfor vigtigt at se nærmere på data og mængder fra detailhandlen, restauranter, institutioner etc.

Konferencen vil udover ovenstående emner ligeledes se på bioaffaldet i en klimapolitisk kontekst. Der er rift om bioressourcerne i en klimaneutral fremtid, og flere af regeringens klimapartnerskaber har derfor berørt dette emne. Men også når det kommer til en bioøkonomi, er der rift om det organiske affald. Det nationale biopanel afleverede deres anbefalinger til regeringen i slutningen af 2019 – anbefalingerne vil ligeledes vil blive drøftet og debatteret.

Deltag i konferencen og blive klogere på de kommende tiltag og nye dimensioner, når det kommer til fremtidens sortering, forbehandling og genanvendelse af bioaffaldet.

Der kan som følge af corona-forholdsregler være begrænset antal pladser ved DAKOFAs fysiske arrangementer.

OBS: Det vil desuden være muligt at deltage i konferencen online via ZOOM/YOUTUBE, ligesom til de webinarer DAKOFA løbende har afholdt i den seneste tid. Link til arrangementet vil blive sendt ud 1-3 hverdage inden konferencen til dem, der har indikeret, at de deltager online og ikke fysisk. Hvis du har behov for YOUTUBE linket, så skriv det på i bemærkningsfeltet på tilmeldingen.

Program

9:00-16:00
Program er under udarbejdelse
Du bruger Internet Explorer - hvis du oplever problemer med at tilmelde dig, skift da browser til Chrome eller Firefox...

Hvornår

22. september 2020
kl. 09.00 - 16.00

Hvor

B!NGS konferencelokale og online via ZOOM/YOUTUBE
Konferencelokale, Vesterbrogade 149st1620 København V

Deltagergebyr

Fysisk: Pris medlemmer, ekskl. moms
DKK 3.350,00
Online: Pris medlemmer, ekskl. moms
DKK 3.350,00
Fysisk: Pris ikke-medlemmer, ekskl. moms
DKK 5.450,00
Online: Pris ikke-medlemmer, ekskl. moms
DKK 5.450,00
Fysisk: Pris studerende, ekskl. moms
DKK 550,00
Online: Pris studerende, ekskl. moms
DKK 550,00

Framelding

Tilmelding er bindende efter
8. september 2020

NB

Tilmelding er bindende fra og med 8 dage inden arrangementets afholdelse. DAKOFA forbeholder sig ret til at aflyse med samme varsel uden ansvar for eventuelle følgeomkostninger for de på dette tidspunkt tilmeldte.

Download program
Se deltagere
Del denne side