Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Nyhed: Big data om materialestrømme – integration i almindeligt anvendte IT-systemer

18. april 2017
Big data om materialestrømme – integration i almindeligt anvendte IT-systemer

Region Midtjylland, Randers kommune og Skive kommune er i gang med projekter, som skal fremme genanvendelse ved at integrere big data om affaldsmateriale og materialeflow i virksomhedernes IT-systemer. Randers’ projekt demonstreres den 25. april – bl.a. ’Den cirkulære digitale plast-pantpalle’.

I Randers er udviklet en grundmodel til en materialedatabank, der kan synliggøre materialestrømmene gennem kommunen. Projektet startede med nogle få specifikke materialestrømme og deres livscyklus, hvor materialerne går igennem en produktionsvirksomhed, en offentlig virksomhed, et detailled og et affalds-/genanvendelsesled. Hensigten er mere genanvendelse af materialer, en kobling til andre projekter om symbioser og lokal materialeanvendelse, lige som projektet lokalt skal øge konkurrenceevnen, sikre job og tiltrække nye virksomheder og arbejdspladser.

De deltagende virksomheder i Randers-projektet er HS Wind, Thortrans Randers og Dansk Affaldsminimering. Virksomhederne og kommunens egne institutioner inklusive genbrugspladser deltager med henblik på indsamling af data om storskrald. Danmarks Statistik er med i projektet som dialogpartner i forhold til muligheder for datahåndtering og i forhold til en mulig rolle som vært for data i Materiale Data Banken. Målgruppe for Materiale Data Banken er primært produktionsvirksomheder, der har brug for råvarer samt virksomheder, der genererer affaldsstrømme og aktører i genanvendelsesindustrien i Randers Kommune.

Big data dækker over indsamling, opbevaring, processering, analyse, visualisering og fortolkning af enorme mængder af data. Big Data karakteriseres ofte med de 3 V’ er; Volume, Velocity og Variety (Størrelsen af data, hurtighed i behandlingen af data og forskelligartetheden af data). Big data giver mulighed for at finde sammenhænge, som man ellers ikke ville kunne finde som for eksempel at spotte forretningstrends, vurdere kvaliteten af forskning m.v.

Program og tilmelding til arrangementet ’Big Data om materialestrømme’, den 25. april i Randers findes via dette link

Region Midtjyllands omtale af regionens initiativ om Big Data og materiale strømme (herunder også om Skive kommunes projekt om at få overblik over byggematerialer i kommunen) kan findes her  

Flere informationer om projektet i Randers kan findes her