Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Benchmarking for affaldsforbrændingsanlæg offentliggjort

10. december 2021
Benchmarking for affaldsforbrændingsanlæg offentliggjort
Den nye benchmarkingrapport for affaldsforbrændingsanlæg, BEATE, er offentliggjort med data for 2018 og 2019. Der er økonomiske data og miljødata især for de 19 dedikerede affaldsforbrændingsanlæg og 4 multifyrede forbrændingsanlæg.

I 2019 modtog de 23 forbrændingsanlæg i alt 3,6 mio. tons affald, heraf var 9 % importeret affald. Anlæggenes samlede miljøgodkendte behandlingskapacitet er knap 4,0 mio. tons. Dertil kommer godkendt kapacitet på ca. 0,2 mio. tons hos Fortum Waste Solutions i Nyborg og ca. 0,3 mio. tons hos Aalborg Portland.

Der blev i gennemsnit udledt 1,04 tons CO2 pr ton forbrændt affald i 2019. Den fossile andel CO2 udgjorde mellem 1/3 og knap ½ af CO2-emissionen afhængigt af det konkrete anlæg og dets affaldsinput.

Energiproduktionen fra de 23 forbrændingsanlæg dækkede 27 % af det danske fjernvarmeforbrug i 2019 mod 25 % de foregående år. Nettoproduktionen af el fra anlæggene svarede til 5 % af det danske elforbrug i 2019 mod 4 % de foregående år.

Den gennemsnitlige affaldsforbrændingstakst var 466 kr./ton affald i 2019 for de dedikerede affaldsforbrændingsanlæg, som havde totalomkostninger på 800 kr./ton affald. Deres indtægter fordeler sig i gennemsnit som følger:

  • 35 % fra varme, nettoindtægt
  • 19 % fra affald, nettoindtægt
  • 11 % fra el
  • 15 % i affaldsvarmeafgift
  • 20 % i affaldsafgifter (tillægsafgift, CO2-afgift, NOx-afgift)

Samlet set udgjorde afgifterne fra de 19 dedikerede forbrændingsanlæg ca. 1,3 mia. kr. i 2019. Her var 48 % tillægsafgift, 39 % affaldsvarmeafgift, 12 % CO2-afgift og 1 % NOx-afgift.

Emissionerne af CO, partikler, NOx og SO2 har ligget stabilt (lavt) de seneste år, dog er NOx-emissionerne tæt på de fastsatte grænseværdier for de store anlæg. Der var i alt ca. 125 enkelt-overskridelser af døgnmiddelværdier for luftemissioner i 2019 hos de dedikerede affaldsforbrændingsanlæg fordelt på ca. halvdelen af anlæggene.

Læs mere i rapporten ”BEATE 2018-2019. Benchmarking af affaldssektoren. Forbrænding”, som kan hentes hos Energistyrelsen her 

Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.