Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Konference: Behandling og afsætning af organisk affald – hvordan sikrer vi kvalitet og kapacitet?

I disse tider med øgede krav til udsortering og genanvendelse af husholdningsaffaldet efterspørger kommuner, affaldsselskaber og andre af sektorens aktører i stigende grad et overblik over behandlings- og afsætningsmuligheder for det organiske affald samt hvilken kvalitet affaldet skal have.

Konferencen vil derfor forsøge at give et indblik i de udfordringer, vi står over for og hvilke muligheder, der eksisterer når det gælder afsætning og behandling af denne fraktion.

Der vil være eksempler på kommuner, som netop skal til at gå i gang samt præsentationer fra kommuner, som stadig overvejer mulighederne.

Ydermere vil konferencen præsentere de behandlingsmetoder, herunder kapacitet som i dag eksisterer på det danske marked samt give bud på etablering af nye metoder og kapacitet i fremtiden.

Der vil blive lejlighed til at debattere løsningsmuligheder på kommunernes udfordringer. Ny viden vil blive præsenteret sammen med resultaterne af det arbejde, der er udført af Naturstyrelsen.

Hvornår

03. februar 2015
kl. 09.00 - 16.00

Hvor

Hotel Radisson
Margrethepladsen 18000 Århus C.

Deltagergebyr

Pris medlemmer, ekskl. moms
DKK 2.850,00
Pris ikke medlemmer, ekskl. moms
DKK 4.650,00
Se deltagere
Del denne side