Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Nyhed: Bedre økonomi i plastsortering i Danmark end i udlandet

26. maj 2020
Bedre økonomi i plastsortering i Danmark end i udlandet

Sorteringsanlæggene i Danmark kan opnå en bedre fortjeneste ved at sortere plastikaffaldet til en renere fraktion, inden det afsættes til genanvendelse i udlandet.

Analysen ved navn: ”Markeder og potentialer for dansk plastgenanvendelse” gennemført af COWI for Miljøstyrelsen, viser, at sorteringsanlæggene typisk vil skulle betale for at afsætte fraktioner, hvor modtageren skal sortere yderligere, mens fraktioner af rene polymerer vil kunne sælges på markedet.

Analysen peger dog på, at det fortsat vil være nødvendigt for sorteringsanlæggene at tage betaling for at modtage den blandede plastik, der indsamles fra bl.a. husholdningerne. Dette skyldes, udgifterne til transport, afskrivning på anlæg og drift overstiger salgspriserne for plastik.

Analysen er udarbejdet ved at tage udgangspunkt i den nuværende håndtering af plastikaffaldet og bygger særligt på interviews gennemført med aktører i værdikæden for behandling af plastikaffald.

De interviewede aktører peger på en række barrierer for at opføre større plastiksorteringsanlæg i Danmark, bl.a.:

  • Forskellige krav og ønsker til sorteringen
  • Usikkerhed om muligheden for tilstrækkelige mængder plastikaffald til sortering på anlæggene Mulig forringelse af forretningen i sortering pga. øget konkurrence ved udbygning af sorteringskapacitet i Europa
  • Usikkerhed om rammerne for affaldshåndteringen


Usikkerheden om rammerne handler bl.a. om, at det er uvist, hvordan det kommende producentansvar på emballage, der træder i kraft 31. december 2024, vil påvirke det danske marked for sortering af plastik til genanvendelse. Endvidere kan ændringer i Basel Konventionen, som træder i kraft 1. januar 2021, påvirke eksportmuligheder for bl.a. plastikaffald.


Du kan læse rapporten ved at trykke hér.

 

 

Læs mere i vidensbanken

Plast
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.