Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Barrierer og risici ved at anvende genbrugte og nye typer byggematerialer i byggeriet

21. april 2023
Barrierer og risici ved at anvende genbrugte og nye typer byggematerialer i byggeriet
Analyse anbefaler 10 indsatser for at håndtere de barrierer, som praktikerne oplever ifm. risiko ved mere bæredygtige byggematerialer

Analyser viser, at vi bygger omkring seks gange mere end vi river ned. Konkret skønnes det, at der nedrives 1,7 mio. m² pr. år, mens der nyopføres 7 mio. m² pr. år., dvs. at det nedrevne areal udgør under en fjerdedel af det nyopførte. Da ikke alle byggematerialer er egnet til genbrug eller genanvendelse, skønnes det at forholdet er 1:6.

Genbrug og genanvendelse af byggematerialer kan ikke redde hele den cirkulære omstilling af byggeriet. Det er bl.a. behov for at anvende flere nye typer af materialer, der måske er knap så velafprøvede. Værdibyg har med støtte fra Realdania udført en analyse af de tiltag, der bør igangsættes for at imødekomme disse barrierer og risici for parterne i byggeriet. Den er blevet til med en større kompetencegruppe, der har været involveret gennem interviews, workshop og/eller fokusgruppemøder.

Analysen indeholder en lang række løsningsforslag, hvor det er op til den enkelte at udvælge og tilpasse det, der bedst passer ind i en konkret kontekst. Her præsenterer vi et lille udpluk:

Forsikring og risikoafdækning
Generelt er det de rådgivere eller entreprenører, der introducerer uprøvede materialer på et byggeprojekt, der også bærer ansvaret for disse. Mange af byggeriets praktikere oplever, at arbejdet med bæredygtige materialer udfordres af en for­sikringssektor, der er af den holdning, at nyt og ikke-gennemprøvet som udgangspunkt ikke kan forsikringsdækkes. Risici skal være håndterbare for forsikringsselskaber, de skal kunne kvantificere risikoen og beregne en tilsvarende dækningssum. Derfor bør forsikringsforhold indtænkes tidligt i byggeprocessen gennem dialog og samspil mellem byggeriets aktører og forsikringsselskaber.

Risikofond
Branchen har foreslået at etablere en risikofond, der kan danne et sikkerhedsnet under byggeprojekter med en bæredygtig profil og, hvor der er taget en risiko ved at bruge genbrugsmaterialer eller bære­dygtige materialer eller metoder. Fonden kunne finansieres af staten, udviklingsfonde og branchen selv – fx gennem en promilleafgift på et projekts samlede omkostninger. Bygherreforeningens Strateginetværk for Bæredygtigt Byggeri arbejder på en analyse af mulighederne for at etablere en risikofond.

Finansieringsstrukturer
Det bør være attraktivt at understøtte et mere bæredygtigt byggeri. Et eksempel på en struktur som måske kan trænge til et eftersyn, er indenfor det almene byggeri, hvor bygge­projekter finansieres med et fast budget per m2. Det giver incitament til at bygge med billige materialer, men ikke til at bygge mindre boliger eller med mere bæredygtige materialer (for det samme budget). 

Myndighedsbehandling
Som følge af byggevareforordningen og affaldsbekendtgørelsen, skal der som udgangspunkt søges dispensation hos kommunen, når der bygges med genbrugte materialer eller med ikke-gennemprøvede materialer. I dag opleves myndighedsbehandling som en væsentlig usikkerhed ift. anvendelsen af mere bæredygtige materialer. Det er ikke altid, at dem, der foretager myndighedsbehandlingen, er klædt på til opgaven, og der mangler generelt standardiserede procedurer på tværs af landet. Derfor vil det være godt at få standarder for, hvordan specifikke typer dispensationer opnås samt at myndighederne har tid og ressourcer til behandlingen.

De øvrige indsatser er:

  • Behov for at opbygge mere robuste markeder for bæredygtige og genbrugte byggematerialer,
  • Politisk signal om at bæredygtige valg prioriteres, fx gennem lovgivning, der understøtter reduktion af ressourceforbrug og CO₂-udledning
  • Gennemgang af eksisterende regler, fx Bygningsreglementet, så det ikke modarbejder en grøn omstilling
  • Eksperimenter og demonstrationsprojekter
  • Vidensbank
  • Motivation til at arbejde mere med bæredygtige byggematerialer. 

Læs mere
Realdania og Værdibyg, 18. april 2023, Værdibyg og Realdania: Disse 10 indsatser skal bane vejen for flere bæredygtige byggematerialer

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.