Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Konference: Bæredygtigt byggeri er fremtiden!

Bæredygtigt byggeri er fremtiden!
Bæredygtigt byggeri er højt placeret i EU-Kommissionens nye handlingsplan for cirkulær økonomi. Regeringen er også lige på trapperne med en ny affaldsbekendtgørelse og affaldsplan. På konferencen skal vi høre om status for bygge- og anlægstiltagene samt debattere den nye politiske aftale i lyset af fremtidens håndtering af bygge- og anlægsaffald.

Alt tyder på, at vi fremover skal øge anvendelsen af genbrugte materialer samt øge kvaliteten i genanvendelsen. EU's handlingsplan tager blandt andet udgangspunkt i, at byggesektoren står for 5-12% af den totale udledning af klimagasser, og det vurderes, at øget materialegenanvendelse kan spare 80% af disse udledninger. EU-Kommissionen vil derfor lancere en omfattende strategi for bæredygtigt byggeri.

På konferencen vil vi i lyset af EU's handlingsplan og det danske klimapartnerskabs anbefalinger se på konkrete danske tiltag, herunder den nye affaldsbekendtgørelse, der muligvis er sat i høring på konferencetidspunktet. 

Derefter vil konferencen byde på erfaringer fra nyere danske projekter og tiltag, der kan bidrage til fremtidens arbejde med bæredygtigt byggeri og renovering.

Vi bevæger os altså fra de helt overordnede planer for bæredygtigt byggeri til de helt praktiske tiltag fra genbrug af betonelementer til øget genanvendelse og bedre styring af bygge- og anlægsaffald.

Deltag på konferencen og bliv klædt på til fremtidens opgaver.

Der kan som følge af corona-forholdsregler være begrænset antal pladser ved DAKOFAs fysiske arrangementer.

OBS: Det vil desuden være muligt at deltage i konferencen online via ZOOM/YOUTUBE. Link til arrangementet vil blive sendt ud 1-3 hverdage inden konferencen afholdes til dem, der har indikeret at de deltager online og ikke fysisk. Hvis du har behov for YOUTUBE linket, så skriv det  i bemærkningsfeltet på tilmeldingen.

Program

9:00-9:30
Kaffe og registrering
9:30-9:35
Velkomst og introduktion
Ole Morten Petersen, DAKOFA
Ole Morten Petersen
Ole Morten Petersen
Ole har mere end 25 års erfaring i den danske affalds- og ressourcesektor. Han har tidligere været direktør for Bornholms Affaldsselskab (BOFA) gennem 11 år og var før det Projektleder i daværende RenoSam (i dag Dansk Affaldsforening). Ole er cand.techn.soc. fra Roskilde Universitet

Session 1: Byggeriets interesser, nye regler og initiativer

9:35-9:50
Byggematerialeproducenters, entreprenørers og bygherrers interesser vedrørende genbrug og genanvendelse i byggeriet
9:50-10:20
Affaldsbekendtgørelsens nye regler om bygge-og anlægsaffald og nye initiativer
Luisa Kristiansen, Miljøstyrelsen
Luisa Kristiansen
10:20-10:30
Spørgsmål fra salen og fra online-deltagere
10:30-10:50
Kaffepause

Session 2: Hvad ved vi og hvilken viden er der brug for, når vi skal gennemføre en cirkulær omstilling

10:50-11:15
Fremtidens byggematerialer - vil der blive mangel på råstoffer?
Katrine Hauge Smith, Teknologisk Institut
Katrine Hauge Smith

Teknologisk Institut har gennemgået eksisterende viden om risikoen for mangel på de basale råstoffer og herunder i hvor høj grad genanvendelse og genbrug kan erstatte jomfruelige råstoffer. Vi får en gennemgang af den eksisterende viden og udpegning af områder, hvor der mangler data og yderligere viden. 

11:15-11:45
Samfundsøkonomisk analyse af genbrug af tagsten, beton, interimstræ og stenuld.
Benita Kidmose Rytz, Rambøll for TBST
Benita Kidmose Rytz
Rambøll for TBST
Benita Kidmose Rytz er afdelingsleder i Rambøll Managements afdeling Infrastructure & Society, som arbejder med bæredygtighed, cirkulær økonomi og klimatilpasning indenfor byggeri, energi, miljø, transport og vandområdet mv. Benita har løst talrige opgaver indenfor bæredygtighed, cirkulær økonomi og affaldshåndtering for blandt andet Miljøstyrelsen, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen samt EU-Kommissionen.

TBST har ladet udføre en analyse af cirkulær økonomi i byggeriet, hvor de samfundsøkonomiske, miljømæssige og totaløkonomiske fordele og ulemper ved øget genbrug og genanvendelse er undersøgt. Metoden anvendes på fraktionerne tagsten, beton, interimstræ og stenuld. Vi får en gennemgang af metoden og projektets resultater.

11:45-12:15
Seneste miljøprojekter – hvad bidrager de til af viden?

Miljøstyrelsen har udgivet en række rapporter, der har haft til formål at tilvejebringe mere viden om bygge- og anlægsaffald til brug for bedre genanvendelse og cirkulære byggerier.

12:15-12:30
Spørgsmål fra salen og fra online-deltagere
12:30-13:15
Frokost
13:15-13:40
Hvordan kan kommunerne arbejde med at fremme genbrug af materialer og produkter fra bygge- og anlægssektoren?
Jurate Miliute-Plepiene, IVL Svenska Miljöinstitutet
Jurate Miliute-Plepiene
IVL Svenska Miljöinstitutet

En ny rapport fra Avfall Sverige og ILV giver masser af inspiration til, hvordan kommunerne kan arbejde med at fremme genbrug af materialer og produkter fra bygge- og anlægssektoren.

Rapporten og dens resultater bliver præsenteret.

13:40-13:50
Spørgsmål fra salen og fra online-deltagere

Session 3: Konkrete initiativer og projekter til fremme af cirkulær økonomi i byggeriet

13:50-14:15
Værktøj til materiale- og stedspecifik risikovurdering forud for genbrug af materialer forurenet med PCB
Maria Ekblad, TRE Rådgivende Ingeniører og Biologer
Maria Ekblad

Formålet med projektet er at udvikle et regnearksbaseret værktøj til materiale- og stedspecifik risikovurdering forud for brug af genbrugsmaterialer forurenet med PCB. 

Med ny viden om afgasning fra forurenede materialer og et konkret vurderingsværktøj for indeklima vil bevarelse eller afsætning af materialer til genbrug blive nemmere og mere praktisk tilgængelig.

14:15-14:25
Spørgsmål fra salen og fra online-deltagere
14:25-14:45
Kaffepause
14:45-15:05
Certificeret fabriksbeton til nybyggeri med genanvendt betontilslag
Ebbe Naamansen, RGS Nordic A/S
Ebbe Naamansen

Som de første i Norden kan RGS Nordic og DK Beton i samarbejde levere certificeret fabriksbeton til nybyggeri med genanvendt betontilslag. I Danmark genereres der årligt over 2 mio. tons betonaffald, der gennem mange år hovedsageligt er gået til ubundne bærelag under veje eller til havneopfyldning. Samtidig trækker vi på de ikke-fornybare råstoffer i vores landskab.

15:05-15:15
Spørgsmål fra salen og fra online-deltagere
15:15-15:35
De sjællandske kommuners forvaltningspraksis for bygge- og anlægsaffald
Jacob Fallov, Roskilde Kommune
Jacob Fallov

De sjællandske kommuner er gået sammen for at styrke det daglige arbejde med regulering af bygge- og anlægsaffald. Vi skal høre om formålet med at gennemføre dette projekt og hvad det har givet af fordele.

15:35-15:50
Spørgsmål fra salen og fra online-deltagere
15:50-16:00
Afrunding

v/ DAKOFA

Du bruger Internet Explorer - hvis du oplever problemer med at tilmelde dig, skift da browser til Chrome eller Firefox...

Hvornår

01. september 2020
kl. 09.00 - 16.00

Hvor

B!NGS og online via ZOOM/Youtube
Vesterbrogade 149st1620 København V

Deltagergebyr

Fysisk: Pris medlemmer, ekskl. moms
DKK 3.350,00
Online: Pris medlemmer, ekskl. moms
DKK 3.350,00
Fysisk: Pris ikke-medlemmer, ekskl. moms
DKK 5.450,00
Online: Pris ikke-medlemmer, ekskl. moms
DKK 5.450,00
Fysisk: Pris studerende, ekskl. moms
DKK 550,00
Online: Pris studerende, ekskl. moms
DKK 550,00

Framelding

Tilmelding er bindende efter
24. august 2020

NB

Tilmelding er bindende fra og med 8 dage inden arrangementets afholdelse. DAKOFA forbeholder sig ret til at aflyse med samme varsel uden ansvar for eventuelle følgeomkostninger for de på dette tidspunkt tilmeldte.

Download program
Se deltagere
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.