Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Kursus: Bæredygtig jordhåndtering

Bæredygtig jordhåndtering
Hvert år håndteres store mængder overskudsjord i Danmark, og det kan være svært at gennemskue, hvordan den bedste økonomiske og miljømæssige håndtering opnås. Dertil kommer, at reglerne på området er komplicerede, og mange aktører (kommuner, rådgivere, entreprenører, modtageanlæg mv.) er involveret. På dette 2-dages kursus lærer du om strategiske, tekniske og juridiske værktøjer til bæredygtig jordhåndtering. Du vil møde forskellige aktører og høre, hvordan en jordsag ser ud fra deres plads i håndteringskæden.

Todages kursus fra torsdag 9. sep. 2021 kl. 09.00 til fredag 10. sep. 2021 kl. 15.30 - gennemføres hos DAKOFA, Vesterbrogade 149, bygning 8, 4. sal, 1620 København V

Kurset tager udgangspunkt i nødvendigheden af rettidig planlægning af håndtering af overskudsjord som en ressource. De juridiske rammer for anvendelse af jord på stedet, klassificering af jord som affald, jordflytning og nyttiggørelse af jord gennemgås, og vi skal arbejde med alle de nødvendige tekniske redskaber, der bringes i spil, herunder f.eks. prøvetagning og klassificering.

Det får du med hjem fra kurset:

 • Inspiration til at se jord som en værdifuld ressource
 • Øje for de økonomiske og miljømæssige fordele ved at planlægge jordhåndtering i god tid
 • Overblik over de juridiske rammer for jordhåndtering og samspillet mellem de relevante regelsæt
 • Forståelse for samspillet mellem de vigtigste regler, herunder navnlig affaldsreglernes betydning for -  håndtering af jord
 • Viden om de tekniske discipliner som f.eks. prøvetagning, analyse og klassificering af jord
 • Juridiske aspekter ved nyttiggørelse af jord, som er affald.
 • Forståelse og indsigt i forskellige aktørgruppers opgaver med jordflytning
 • Et netværk af kollegaer, som arbejder med jord

Besigtigelsestur til modtageanlæg mv. i Københavns nye bydel Nordhavn indgår i kurset.

Målgruppe:

Kurset henvender sig til

 • Kommuner, som gerne vil arbejde med strategisk planlægning af bæredygtig jordhåndtering og mulighederne i udbudsmaterialet
 • Rådgivere, som hver dag rådgiver kunder om økonomisk og miljømæssige gode løsninger for jordhåndtering
 • Entreprenører og modtageanlæg som i praksis ofte skal sikre, at overskudsjord klassificeres, håndteres og nyttiggøres efter reglerne
 • Folk, som arbejder med planlægning af jordhåndtering i forbindelse med byggesager

Undervisere:

Jacob Brandt, Codex Advokater
Søren Helt Jessen, NIRAS
Jette Bjerre Hansen, NORRECCO

Facilitator: Morten Carlsbæk, DAKOFA

Særlige problemstillinger?
Hvis du er særlig interesseret i et emne eller sidder med en konkret problemstilling, som du gerne vil have, at vi tager op på kurset, så sig til ved at sende en mail til Morten Carlsbæk mc@dakofa.dk. Vi vil så sørge for, at din forespørgsel kommer med på kurset.

OBS: Bemærk at deltagerprisen er med forplejning men uden overnatning, hvilket deltagerne selv skal bestille og betale for separat. En evt. mulighed tæt på kunne være Hotel Guldsmeden, Vesterbrogade 66, 1620 København V. 

Program

Dag 1: Torsdag d. 9. september

9:00-9:30
Velkomst og introduktion til programmet
Morten Carlsbæk, DAKOFA
Morten Carlsbæk
Morten Carlsbæk
Morten har mere end 25 års erfaring med affaldshåndtering, R&D og lovgivning fra både private og offentlige ansættelser i Danmark og samarbejder med andre lande. Han er netværksfacilitator for DAKOFAs netværk for energi & klima og for netværk for bio- og slambehandling og har specialistviden inden for biologisk affaldsbehandling. Han har bl.a. arbejdet i det tidligere Forskningscenter for Skov & Landskab, i Solum Gruppen samt i Miljøstyrelsens enhed for Jord og affald, hvor han arbejdede med WEEE, miljøteknologi og -eksport samt organisk affald. Morten er uddannet cand. hort. fra KVL.
9:30-10:15
Den overordnede strategi og plan for bæredygtig jordhåndtering
Søren Helt Jessen, NIRAS
Søren Helt Jessen
10:15-11:00
Et hurtigt overblik over de juridiske rammer
Jacob Brandt, Codex Advokater
Jacob Brandt
11:00-11:15
Pause
11:15-12:00
Regler for jordhåndtering og jord som affald
Jacob Brandt, Codex Advokater
Jacob Brandt
12:00-12:45
Frokost
12:45-13:45
Planlægning og indledende undersøgelser
Søren Helt Jessen, NIRAS
Søren Helt Jessen
13:45-14:00
Pause
14:00-14:15
Introduktion til konkret jordhåndteringsopgave og øvelse
Søren Helt Jessen, NIRAS
Søren Helt Jessen
14:15-16:00
Øvelse – arbejde i grupper a 4-5 personer

vejledning v/ Jette og Søren

16:00-17:00
Fremlæggelse og diskussion af øvelsen

facilitering v/ Morten

17:00-18:00
Tid til indtjekning på hotel mv.

En evt. mulighed tæt på kunne være Hotel Guldsmeden, Vesterbrogade 66, 1620 København V. 

18:00-20:00
Fælles middag

Restaurant Spuntino, Vesterbrogade 68, 1620 København V

Dag 2: Fredag d. 10. september

8:30-9:00
Præsentation af dagens program, herunder besigtigelsesturen
Morten Carlsbæk, DAKOFA
Morten Carlsbæk
Morten Carlsbæk
Morten har mere end 25 års erfaring med affaldshåndtering, R&D og lovgivning fra både private og offentlige ansættelser i Danmark og samarbejder med andre lande. Han er netværksfacilitator for DAKOFAs netværk for energi & klima og for netværk for bio- og slambehandling og har specialistviden inden for biologisk affaldsbehandling. Han har bl.a. arbejdet i det tidligere Forskningscenter for Skov & Landskab, i Solum Gruppen samt i Miljøstyrelsens enhed for Jord og affald, hvor han arbejdede med WEEE, miljøteknologi og -eksport samt organisk affald. Morten er uddannet cand. hort. fra KVL.
Jette Bjerre Hansen, Norrecco A/S
Jette Bjerre Hansen
9:00-9:30
Fælles transport fra DAKOFA til besøgsstederne
9:30-11:30
Besigtigelsestur til Københavns nye bydel ”2150 Nordhavn”

Vi får rundvisning på NORRECCO’s modtageanlæg til jord mv. (Kattegatvej 25) og KMC Nordhavns’ anlæg til deponering af forurenet jord (Nordsøvej 4)

11:30-12:00
Fælles transport tilbage til DAKOFA
12:00-12:45
Frokost
12:45-13:30
Reglerne for anmeldelse af jordflytning samt anvisning af jord som affald
Jacob Brandt, Codex Advokater
Jacob Brandt
13:30-14:15
Prøvetagning og klassificering af jord
Jette Bjerre Hansen, Norrecco A/S
Jette Bjerre Hansen
14:15-14:30
Pause
14:30-15:00
Opsummering af praksis og de juridiske rammer samt overvejelser om videreudvikling
Søren Helt Jessen, NIRAS
Søren Helt Jessen
Jacob Brandt, Codex Advokater
Jacob Brandt
15:00-15:30
Opsamling, evaluering og afslutning
Morten Carlsbæk, DAKOFA
Morten Carlsbæk
Morten Carlsbæk
Morten har mere end 25 års erfaring med affaldshåndtering, R&D og lovgivning fra både private og offentlige ansættelser i Danmark og samarbejder med andre lande. Han er netværksfacilitator for DAKOFAs netværk for energi & klima og for netværk for bio- og slambehandling og har specialistviden inden for biologisk affaldsbehandling. Han har bl.a. arbejdet i det tidligere Forskningscenter for Skov & Landskab, i Solum Gruppen samt i Miljøstyrelsens enhed for Jord og affald, hvor han arbejdede med WEEE, miljøteknologi og -eksport samt organisk affald. Morten er uddannet cand. hort. fra KVL.
Du bruger Internet Explorer - hvis du oplever problemer med at tilmelde dig, skift da browser til Chrome eller Firefox...

Hvornår

Start: 09. september 2021 - kl. 09.00
Slut: 10. september 2021 - kl. 15.30

Hvor

DAKOFA
Vesterbrogade 149, Bygning 8, 4. sal1620 København V.

Deltagergebyr

Pris medlemmer, ekskl. moms (uden overnatning)
DKK 7.995,00
Pris ikke-medlemmer, ekskl. moms (uden overnatning)
DKK 9.995,00

NB

Tilmelding er bindende fra og med 8 dage inden arrangementets afholdelse. DAKOFA forbeholder sig ret til at aflyse med samme varsel uden ansvar for eventuelle følgeomkostninger for de på dette tidspunkt tilmeldte.

Download program
Se deltagere
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.