Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Bæredygtig affaldsbortskaffelse efterlyses i Sydamerika

04. februar 2021
Bæredygtig affaldsbortskaffelse efterlyses i Sydamerika
Bæredygtig affaldshåndtering ses som centralt element i genopretningen af kontinentet efter corona-pandemien. ISWA bakker op.

Miljøministrene i Latinamerika og Caribien underskrev i denne uge den såkaldte ”Bridgetown-erklæring”, hvor de opfordrer til, at ​​miljøspørgsmål placeres centralt i regionens COVID-19-genopretningsstrategier med økonomisk reaktivering baseret på social integration, økonomi med lavt kulstofindhold samt bevarelse og bæredygtig anvendelse af naturressourcer.

Ved offentliggørelsen af ​​erklæringen bemærkede ministrene, at forurening er udbredt og udgør en direkte trussel mod menneskers sundhed og miljøet og mindede om ministererklæringen "Mod en forureningsfri planet", der blev vedtaget på den tredje session i FN's miljøforsamling (UNEA) og den efterfølgende implementeringsplan.

Ministrene fremhævede også relevansen og sammenhængen mellem forureningsforebyggelse og kapaciteten til at reagere på COVID-19-pandemien, herunder styrkelse af affaldshåndtering som en væsentlig faktor til genopretning.

"ISWA bifalder og komplimenterer resultatet af forummet for miljøministre fra Latinamerika og Caribien, idet det anerkender behovet for at fremskynde processen med at udrydde uhensigtsmæssig affaldshåndteringspraksis i regionen, såsom lossepladser og åben forbrænding af affald", siger Carlos Silva Filho, præsident for ISWA, International Solid Waste Association.

Der er truffet en klar beslutning om at opfordre landene i regionen til gradvist at udrydde upassende affaldsbortskaffelsespraksis i henhold til de specifikke omstændigheder og forhold i hvert land. Det vil ske med støtte fra det tekniske agentur (ITC), som tillige kan vejlede efter behov.

Du kan læse slutdokumentet fra: "XXII Meeting of the Forum of Ministers of Environment of Latin America and the Caribbean", som blev afholdt i Bridgetown på Barbados den 1-2 februar 2021, ved at trykke hér.

Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.