Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Nyhed: ARC går glip af milliardstøtte

12. juli 2022
ARC går glip af milliardstøtte

Det københavnske affaldsforbrændingsanlæg har fået afslag fra EU’s Innovationsfond på støtte til CO2-fangst, hvilket i værste fald kan forsinke anlæggets planer om årligt at fange en halv million ton CO2 inden udgangen af 2025.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra ARC samt i en artikel i Cleantechwatch d.d., som henviser til endnu et afslag fra EU’s Innovationsfond for 7 måneder siden.

”Det begynder at være vanskeligt at nå til 2025. Realistisk må man også sige, at selv om vi havde fået penge her, havde det med udfordringerne i forsyningskæderne og krav til offentlige udbud nok været svært for os at få det etableret inden for vores oprindelige målsætning,” udtaler ARC’s direktør Jacob H. Simonsen til Cleantechwatch.

Den seneste ansøgning var sendt afsted til EU’s Innovationsfond sammen med Copenhagen Malmö Port (CMP), der står for driften af havnene i København og Malmö. Med ansøgningen ønskede parterne støtte til dels at etablere fangstanlæg til røggassen på Amager Bakke og siden transportere den fangede mængde CO2 til en underjordisk lagringsfacilitet via CMP’s havn på Prøvestenen.

”Det gælder om at finde en vej gennem vildnisset. Nu er den her lukket, og så må vi finde en anden,” slutter Jacob H. Simonsen til Cleantechwatch.


Du kan læse den fulde artikel i Cleantechwatch ved at trykke hér (kræver abonnement til Cleantechwatch) samt den udsendte pressemeddelelse fra ARC hér.

 

 

Læs mere i vidensbanken

Affaldsforbrænding
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.