Hybrid-seminar: Arbejdsmiljø ved indsamling og håndtering af husholdningsaffald

Arbejdsmiljø ved indsamling og håndtering af husholdningsaffald
Hvordan kan kommunerne, de kommunale affaldsselskaber og renovationsvirksomhederne være med til at forebygge potentielle arbejdsmiljøproblemer, og hvad siger de nuværende regler og vejledninger? Er der særlige arbejdsmiljøforhold, som kræver opmærksomhed, når f.eks. glas- og tekstilaffald bliver afhentet ved husholdningerne og virksomhederne? Hvad er på vej af viden om arbejdsmiljøet ved håndtering af det sorterede affald?

Arbejdstilsynet vil fortælle om erfaringerne fra deres tilsynsindsats over for de virksomheder, der indsamler husholdningsaffald. Indsatsen havde fokus på sundhedsskadelige mikroorganismer, ergonomi og forebyggelse af ulykker (se evt her). De orienterer også mere bredt om deres vejledninger på området.

Herudover skal vi høre såvel en kommunes som en renovatørs opfattelse af arbejdsmiljøkravene ved indsamling af husholdningsaffald. Fungerer samspillet? Er forebyggelses- og indsatsniveauet tilfredsstillende? Hvordan kan udbudsmaterialet være med til at forebygge evt. arbejdsmiljøproblemer?

Endelig får vi et indblik i viden og forskning indenfor arbejdsmiljøet ved affaldshåndtering, og vi skal høre om de igangværende undersøgelser af arbejdsmiljøet hos danske virksomheder, som håndterer det indsamlede husholdningsaffald.

Så deltag - og bliv langt klogere på de aktuelle knaster og sløjfer i forhold til indsamling og håndtering af husholdningsaffald.

Program

12:30-15:30

12:00-12:30
Frokost-sandwich
12:30-12:40
Indledning

v. Morten Carlsbæk og Ole Morten Petersen, DAKOFA

12:40-13:05
Hvad ved vi om arbejdsmiljøet ved indsamling og behandling af affald, og hvor bærer forskningen os hen?

v. Anne Mette Madsen, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

13:05-13:35
Tilsynsindsats med virksomheder, der indsamler husholdnings- og genanvendeligt affald

Vejledninger og erfaringerne fra kampagnen i 2022 om typiske udfordringer.

v. Rolf Hansen og Adam von Magius, Arbejdstilsynet

13:35-13:50
Spørgsmål
13:50-14:10
Pause
14:10-14:30
Fremtidens renovation og mennesket bag opgaven – affaldsviden og konflikthåndtering

Erfaringer fra et KL og 3F projekt i forhold til borgerdialog og inddragelse af skraldemændene

v. Kristoffer Ravnbøl, Naboskab

14:30-14:50
Hvordan arbejder vi med arbejdsmiljøforholdene hos renovationsmedarbejderne?

v. Erik Bohn Andreasen og Kasper V. K. Carstensen, Urbaser

14:50-15:10
Kommunale erfaringer med borger- og renovatørdialog ved arbejdsmiljø-udfordringer

Samarbejde, udbudsmaterialet og kontraktopfølgning er med til forebygge problemer

v. Karen Marie Frost, Herning Kommune

15:10-15:25
GENANVEND-projektet: Undersøgelser af det kemiske og biologiske arbejdsmiljø hos danske genanvendelsesvirksomheder

v. Karoline Kærgaard Hansen, Aarhus Universitetshospital

15:25-15:30
Afslutning
Du bruger Internet Explorer - hvis du oplever problemer med at tilmelde dig, skift da browser til Chrome eller Firefox...

Hvornår

07. februar 2023
kl. 12.30 - 15.30

Hvor

Online via Zoom og YouTube og fysisk hos DAKOFA
Vesterbrogade 149, bygning 8, 4. sal1620 København V

Deltagergebyr

FYSISK pris medlemmer ekskl. moms
DKK 600,00
FYSISK pris ikke-medlemmer ekskl. moms
DKK 2.575,00
ONLINE Pris medlemmer, ekskl. moms
DKK 600,00
ONLINE Pris ikke-medlemmer, ekskl. moms
DKK 2.575,00
FYSISK Pris Studerende ekskl. moms
DKK 600,00
ONLINE pris studerende, ekskl. moms
DKK 600,00

NB

Tilmelding er bindende fra og med 8 dage inden arrangementets afholdelse. DAKOFA forbeholder sig ret til at aflyse med samme varsel uden ansvar for eventuelle følgeomkostninger for de på dette tidspunkt tilmeldte.

Download program
Se deltagere
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.